ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Znojmo / Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace /

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny

Pobočka instituce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Hradní ul., Znojmo, 669 45
http://www.muzeumznojmo.cz
Telefon: +420 515 222 311, +420 515 282 211
Fax: +420 515 282 222
E-mail: info@muzeumznojmo.cz
Poslední aktualizace: 2017
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Rotunda sv. Kateřiny, národní kulturní památka - unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. století byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn. Veřejnosti je přístupná podle aktuálních klimatických podmínek. Mimořádná poloha hradu poskytla vhodné prostředí pro člověka již ve 4. tis. před n. l. Z mladší doby bronzové pochází významný nález depotu 70 kusů bronzových hřiven. V polovině 11. století se hrad stal sídlem údělných knížat vládnoucího rodu Přemyslovců. V té době se na hradě nacházela mincovna znojemského údělného knížectví.
Obory: Církve – dějiny, liturgické předměty, Gotické umění, Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Knihovny, knižní kultura, Lapidárium, Malířství, kresba, grafika, Pravěk, Renesanční umění
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: dle období
Měsíce Dny Hodiny
V.–IX.Út–Ne9–17
Vstupné základní: 120 Kč
Vstupné snížené:
Vstupné speciální: rodinný pas 50% sleva; Sphere card 20% sleva; jízdenky IDS JMK 20% sleva
Vstupné volné: členové AMG ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM a zaměstnanci NPÚ, ZTP/P
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina, angličtina.
Poslední návštěva:
Doba prohlídky: 15 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup: max. 10 návštěvníků v průběhu 30 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
Služby:
Umístění: Na skalním ostrohu nad údolím Dyje.
Budova: Původní sídlo znojemských údělných knížat vybudoval v 1. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. století přestavěn na barokní zámek, od počátku 20. století slouží znojemskému muzeu.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka. Ústřední seznam kulturních památek č. 6944/30 (rotunda č. 6944/12).
Rok založení:
Charakter muzea:
Specializace:
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky:
Zajímavost:
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 20.2.2017 15:05

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru