ČR / Královéhradecký kraj / Náchod / Náchod / Regionální muzeum v Náchodě /

Regionální muzeum v Náchodě – Stálá expozice

Pobočka instituce: Regionální muzeum v Náchodě

Masarykovo náměstí č. p. 18, Náchod, 547 00
http://www.rmn.wz.cz
Telefon: +420 491 433 722
Fax: +420 491 423 248
E-mail: muzeumna.ekonom@seznam.cz
Poslední aktualizace: 2011
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Expozice Dějiny Náchoda a Náchodska zachycuje období od mladého paleolitu po současnost. Její součástí je sedm dioramat s 25 figurínami v životní velikosti, které zachycují významné dějinné momenty nebo činnosti v regionu (žena mladší doby bronzové, zbrojnice třicetileté války, postavy Jiráskových děl, vojáci války 1866, rukodělná textilní výroba, účastníci domácího a zahraničního odboje 1935–1945, sokolové 1948). Expozici doplňují dva rozměrné modely (Náchod v první čtvrtině 19. století, 12 m dlouhý model opevnění 1935–1938).
Obory: Archeologie, Etnografie, Historie, regionální historie, osobnosti, III. odboj, Modely, modelářství, Pravěk, Vlastivěda regionu, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace, Výroba textilu
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne9–12, 13–17
Vstupné základní: 30 Kč
Vstupné snížené: 15 Kč
Vstupné speciální: 10 % na rodinné pasy
Vstupné volné: děti do 6 let
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Tištěný sylabus v angličtině a polštině, k dispozici i německý text.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 16.00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Prodej muzejních publikací. V administrativních prostorách staré radnice možnost poskytnutí badatelských a knihovnických služeb po domluvě.
Umístění: Na hlavním náchodském náměstí.
Budova: Starobylý měšťanský dům, jehož některé přízemní části pocházejí patrně již z konce 17. století.
Památkově chráněná budova:
Rok založení: 1879
Charakter muzea:
Specializace: Regionální historie.
Specifická sbírka: Problematika čs. opevnění 1935–1938, 2. světová válka.
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2000
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Např. betlémy, hračky, osvětlení, řemesla, lidová architektura, fotografie, 2. světová válka, prezentace regionálních umělců (obrazy, koláže, plastiky...).
Tip pro návštěvníky: Nezanedbatelnou událostí v dějinách Náchodska je prusko-rakouská válka 1866. V naší expozici může návštěvník zhlédnout ukázky originální výstroje a výzbroje z této doby. Zaujmou také figuríny střílejícího rakouského polního myslivce 6. praporu či příslušníků různých druhů vojsk bojujících armád.
Zajímavost: Dvanáct metrů dlouhý model systému železobetonového opevnění z let 1935–1938 (uzávěra hraničního přechodu v Bělovsi) s pěchotními sruby Havlíček, Voda a Lázně, s řekou Metují, s železniční tratí, silnicí, protipěchotními a protitankovými překážkami.
Periodika: Neperiodicky vycházející sborník Náchodsko od minulosti k dnešku.
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 19.7.2011 6:29

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru