ČR / Pardubický kraj / Ústí nad Orlicí / Králíky / Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ /

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ – Památník obětem internace Králíky

Pobočka instituce: Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“

Velké náměstí 367 (adresa správy muzea, Klášter se nachází: Kopeček 1, Králíky – Dolní Hedeč), Králíky, 561 69
http://pamatnik.militaryclub.info/index.html
Telefon: +420 603 517 932
Fax:
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz
Poslední aktualizace: 2014
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Památník s historickou expozicí je důstojnou a v ČR ojedinělou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950–1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku je možnost se seznámit s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v Muzeu čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.
Obory: Církve – dějiny, liturgické předměty, Dějiny 20. století, Druhá světová válka, fortifikační stavby ČSR
Otevřeno: sezónně
Zavřeno:
Měsíce Dny Hodiny
V.–X.Po–Ne10–12, 12.30–17
I.–III., IX.–XII.Po–Nepouze po domluvě na tel.: +420 605 912 840
Vstupné základní: 70 Kč
Vstupné snížené: 60 Kč studenti, důchodci, 50 Kč děti do 6 let
Vstupné speciální:
Vstupné volné: držitelé průkazů ZTP, AMG
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina, polština, němčina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Restaurace, ubytování, poutní kostel.
Umístění: Dolní Hedeč - Králíky, Kopeček 1
Budova: Klášter Redemptoristů Dolní Hedeč - Hora Matky Boží.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení:
Charakter muzea:
Specializace:
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku: 2012
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky:
Zajímavost:
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 12.4.2018 13:56

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru