ČR / Středočeský kraj / Benešov / Benešov /

Muzeum Podblanicka, p. o. – Pobočka Benešov

Pobočka instituce: Muzeum Podblanicka, p. o. Středočeského kraje

Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
http://www.muzeumpodblanicka.cz
Telefon: +420 317 723 419
Fax:
E-mail: muzeum.podblanicka.bn@gmail.com
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Historie města Benešova a okolí. Expozice Náš pluk připomíná 120 let vojenské posádky v Benešově.
Obory: Historie, regionální historie, osobnosti, Vlastivěda regionu, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí, neděle
Měsíce Dny Hodiny
III.–XII.Út–So9–12, 13–16
Vstupné základní: 20 Kč
Vstupné snížené: 10 Kč
Vstupné speciální:
Vstupné volné: děti do 6 let
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Němčina.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 15.30 hod.
Doba prohlídky: 40 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby:
Umístění: Malé nám., secesní dům č. 74, městská galerie.
Budova: Secesní dům z poč. 20. stol., původně Městská spořitelna.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení: 1992
Charakter muzea:
Specializace: Historie Benešova a okolí, umělecká a sakrální díla, expozice Náš pluk.
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1992–2004
Poslední změny z roku: 2004
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Krátkodobé tématické výstavy ze sbírek muzea. Výstavy zaměřené na výtvarné a užité umění.
Tip pro návštěvníky: V expozici „Náš pluk“ si zaslouží pozornost pasáž, věnovaná Františku Ferdinandovi d´Este. V letech 1888 – 1890 byl totiž arcivévoda osobně majorem 102. pluku. Mužstvo bylo doplňováno z Benešovska a Příbramska. Jako major tedy velel František Ferdinad i vojákům z širšího okolí Konopiště, které od roku 1887 vlastnil. Později, jako následník trůnu, zval na Konopiště při zvláštních příležitostech velitele benešovské posádky. Návštěvníky zaujmou určitě i uniformy příslušníků pluku, které zastihl konec I. světové války v Srbsku. Hned po vzniku nového státu se čeští vojáci přátelsky kontaktovali se srbským obyvatelstvem. Benešovský 102. pluk se slavnostně přeměnil na československý pěší pluk č. 48 s názvem „Jugoslavia“.
Zajímavost: Pobočka sídlí v secesním domě z roku 1904 – 1905, navrženém Marcelem Dusilem. Původně šlo o budovu Okresní hospodářské záložny. V roce 1992 tu muzeum zpřístupnilo ve 2. patře „Expozici města Benešova a okolí“. O deset let později pak ve 3. patře expozici „Náš pluk, Benešov – posádkové město“. Zajímavostí, která návštěvníky čeká, jsou nápisové desky z benešovské hrobky piaristů. Do expozice byly umístěny až v roce 2009. Otevření hrobky v září 2008 provázely napínavé okamžiky. Ve zdivu hrobky z 1. poloviny 19. století restaurátor nalezl měděnou schránku s nečitelnou, ztrouchnivělou listinou. Náhrobní desky odkazují na členy řádu i peripetie zdejšího piaristického gymnázia.
Periodika: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Časopis Pod Blaníkem.
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 31.1.2017 9:15

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru