Přihlášená muzea a tématické akce

Technické muzeum v Brně
Brno, Purkyňova 105, 612 00
+420 541 421 411
info@technicalmuseum.cz

http://www.technicalmuseum.cz

Mgr. Veronika Glettová
+420 541 421 480
+420 725 932 429
glettova@technicalmuseum.cz
Velká válka – Technika v míru, technika ve válce
Typ:
Výstava představí techniku a průmysl ze začátku 20. století – především nově zaváděné zbraně, zbraňové systémy a další prostředky, které byly použity bojujícími armádami v průběhu první světové války. Kromě vojenské techniky se jedná i o další doklady průmyslové produkce v Rakousku-Uhersku, se zvláštním důrazem na výrobce a výrobky z Čech, Moravy a Slezska. Demonstrována tak bude postupná přeměna a orientace průmyslu na válečnou výrobu. Události Velké války představí TMB z perspektivy vojáků pocházejících z našeho území, kteří bojovali na různých stranách.
Datum začátku:28.6.2014
Datum konce:28.6.2015
Výstavu doplní interaktivní naučné a zábavné prvky, a také doprovodný program pro školní skupiny.
nahoru