Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum města Brna
Brno, Špilberk 210/1, 662 24
+420 542 123 611, +420 542 123 613
muzeum.brno@spilberk.cz

http://www.spilberk.cz

Mgr. Pavel Košťál, Radim Dufek
+420 542 123 623, +420 123 648
kostal@spilberk.cz, dufek@spilberk.cz
Velká válka aneb začalo to v Sarajevu… 100. výročí vypuknutí 1. světové války a Brno
Typ:
Výstava připomene první globální konflikt 20. století a jeho dopad na obyvatele Brna. Prostřednictvím originálních dobových předmětů, zbraní a militarií se veřejnost hlouběji se seznámí s příčinami, vznikem, průběhem a následky války s hlavním zřetelem k městu Brnu a jeho okolí. Výstava mimo jiné přiblíží život v Brně před rokem 1914, připomene sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, vyhlášení války, mobilizaci i osudy vojáků na frontě. Ukáže také každodenní život obyvatel Brna a okolních obcí za Velké války a stejně tak i život vojáků, léčených v brněnských vojenských nemocnicích a lazaretech. Závěr výstavy bude věnován reflexi této světové události v dnešní době. Výstava je součástí velkého výstavního projektu několika brněnských i pražských institucí se společnou propagací a katalogem.
Datum začátku:28.6.2014
Datum konce:28.10.2014
Výstava seznámí děti a mládež s dobovými reáliemi počátku 20. století vztahujícími se k městu, v němž žijí.
nahoru