Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomouc, náměstí Republiky 5, 771 73
+420 585 515 111
vmo@vmo.cz

http://www.vmo.cz

PhDr. Karel Podolský
+420 585 515 150
+420 731 481 451
podolsky@vmo.cz
Tváře Velké války
Typ:
Výstava realizovaná v hlavních výstavních prostorách VMO – Sálu sv. Kláry – přiblíží návštěvníkům podobu života v letech 1. světové války jak na frontách, tak i v zázemí. Pomocí kolekce uniforem příslušníků rakousko-uherské armády i československých legií a vojenské výstroje, doplněné bohatým souborem dokumentaního materiálu, dobových forografií a dalších vybraných předmětů ze sbírek VMO, Východočeského muzea v Pardubicích a několika soukromých sbírek zprostředkuje návštěvníkovi pohled do válečných zákopů či vojenských lazaretů, ale i každodenní reality života mimo frontu.
Datum začátku:3.10.2014
Datum konce:1.2.2015
Vedle pravidelných komentovaných prohlídek výstavy určených veřejnosti budou součástí nabídky i prohlídky zaměřené na potřeby školní výuky. Rovněž budou připraveny zvláštní edukační programy pro jednotlivé věkové kategorie.
nahoru