Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum hlavního města Prahy
Praha 1, Kožná 1, 110 00
+420 221 012 912
muzeum@muzeumprahy.cz

http://www.muzeumprahy.cz

Mgr. Tomáš Dvořák
+420 251 105 551
dvorak@muzeumprahy.cz
Všední i nevšední život obyvatel Prahy v letech první světové války
Typ:
Přednáška doprovázená promítáním reprodukcí sbírkových předmětů (zejména úředních vyhlášek, případně dalších materiálů - např. fotografií) s cílem představit válečná léta z hledicka životní reality pražanů, jejich každodenních starostí i výjimečných okamžiků.
Datum začátku:1.10.2014
Datum konce:30.11.2014
Získají představu o konkrétních dopadech válečných událostí na situaci v zázemí, přesvědčí se o míře narušení běžného života válečnou nouzí (včetně jejích extrémních důsledků).
Hlavní budova Muzea hl. města Prahy
Praha 8, Na Poříčí 52, 180 00
muzeum@muzeumprahy.cz
+420 224 816 772
http://www.muzeumprahy.cz
nahoru