Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Tomáše E. Müllera
Bohdalice 118, okr. Vyškov, 683 41
+420 721 409 081
Muzeum@tem@email.cz

http://www.muzeumbohdalice.cz

Mgr. Dagmar Martinková
+420 721 409 081
Muzeum.tem@email.cz
První světová válka v našem regionu
Typ:
Výstava ilustrující průběh předválečných, válečných a poválečných událostí v regionu dle dobových záznamů. Část výstavy bude věnována vojákům regionu, padlým, přeživším a také legionářům. Expozice bude doplněna každodenními předměty z doby první světové války, zapůjčenými fotografiemi a dokumenty.
Datum začátku:1.5.2014
Datum konce:30.11.2014
Výstava bude doplněna pracovními listy, doplňovačkami, omalovánkami pro děti, v květnu se bude konat leginářský branný závod pro děti a mládež.
nahoru