Přihlášená muzea a tématické akce

Museum Fotoateliér Seidel
Český Krumlov, Linecká 272, 381 01
info@seidel.cz

http://www.seidel.cz

Ing. Petr Hudičák
+420 602 348 772
petr.hudicak@ckrf.ckrumlov.cz
Sběr materiálu pro dokumentaci 1. světové války na fotografiích a dokumentech
Typ:
Museum Fotoateliér Seidel ve spolupráci s partnerskými muzei a jinými organizacemi bude v průběhu roku 2014 sbírat materiál od místních spolupracovníků, pamětníků a jejich rodin pro výstavu plánovanou na konec roku 1917. Výstava by měla být přístupná v roce 2018. Principem je nabídnout možnost skenovat písemný a obrazový materiál uchovávaný v rodinách za přítomnosti rodinných příslušníků přímo v muzeu. Materiálu se bude věnovat specializovaný odborník a dokumenty vyhodnotí, případně zaznamená ústní komentář rodin. Plánovaná výstava potom ukáže na příkladu vybraných příběhů život vojáků a jejich rodin během války i po ní. Vycházíme ze vzoru již použitého při výstavě v synagoze Český Krumlov v zámci Zemské výstavy 2013.
Datum začátku:1.2.2014
Datum konce:31.12.2014
Akce může pomoci vytvořit vzory pro mládež, případně vyzdvihnout příklady odvahy a hrdinství předků.
nahoru