Přihlášená muzea a tématické akce

Poštovní muzeum
Praha 1, Nové mlýny 2, 110 00
+420 223 312 006
postovni.muzeum@cpost.cz

http://www.postovnimuzeum.cz

PhDr. Jan Novotný
+420 605 225 105
novotny.jan@cpost.cz
Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty ...
Typ:
Výstav je součástí projektu Velká válka (http://www.velkavalka.cz). Představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Byla to pošta, která umožnila miniónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. Jedinečná úloha rakouské pošty je prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobového písemného styku včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Vše je prezentováno na pozadí složitého úředního aparátu rakouské pošty, jehož fungování záviselo nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale především na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnanců, z nichž se mnozí konce války nedožili.
Datum začátku:14.5.2014
Datum konce:14.9.2014
http://www.velkavalka.cz
nahoru