Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
Králíky, Velké náměstí 367, 561 69
+420 603 517 932
ks14muzeum@seznam.cz

http://militayrclub.info/cihelna

Ing. Richard M. Sicha
+420 603 517 932
rollo@centrum.cz
Cestou čs. legií k samostatnosti Československa
Typ:
Výstava umístěná v levé kasematě pevnosti zajímavou formou provede návštěvníka od rozpadu Rakouska-Uherska a jeho důsledků až k založení samostatné čs. republiky v roce 1918. S ohledem na charakter muzea se expozice zaměřuje na hrůzy I. světové války a rozhodnutí některých vojáků opustit řady rakouské armády. Expozice popisuje vznik čs. legií a jejich složitou cestu do vlasti. Obsahuje také řadu zajímavých osobních předmětů, které používali v bojích i v životě. Z civilně politického života je na panelech vysvětleno úsilí Masaryka, Beneše, Rašína, Kramáře, Štefánika a dalších. Z exponátů celou situaci dokresluje nevšedně i vzácný katalog Vídeňského sněmu s portrétem T. G. Masaryka a unikátní fotografie na panelech z boření mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze z tzv. Masarkova fotoarchivu (NM Praha). Výstava je doplněna informacemi a exponáty z pozůstalostí nejvýznamnějších legionářů, zejména generála Ludvíka Krejčího, prvního náčelníka hl. štábu armády, který ji vedl v mobilizaci v roce 1938, dle pak gen. V. V. Klecandy a dalších osobností. Hrůzy I. světové války doplňují zajímavé exponáty z oboru válečného lékařství.
Datum začátku:1.1.2014
Datum konce:31.12.2014
Akce má vzdělávací charakter a doplňuje vzdělávání jak II. stupně ZŠ, tak u gymnázií a SŠ.
http://www.pamatnikkraliky.cz
nahoru