Přihlášená muzea a tématické akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín, Zámecké náměstí 9, 695 01
+420 518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

http://www.masaryk.info

Mgr. Hana Sýkorová
+420 518 351 834
h.sykorova@masaryk.info
Muzejní noc
Typ:
Akce spadá pod celorepublikový Festival muzejních nocí, tématicky se váže k výstavě Velká válka, takže doprovodný kulturní program bude časově spadat do období 1. světové války.
Datum začátku:16.5.2014
Datum konce:16.5.2014
Cílem akce je přibížit dětem hravou formou historii a dobu 1. světové války.
nahoru