Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01
+420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz

http://www.muzeumhk.cz

PhDr. Jaroslava Pospíšilová
j.pospisilova@muzeumhk.cz
Mým národům! Podtitul 1. světová válka 1914–1918
Typ:
Výstava přibližuje život, výzbroj a vojenskou techniku r.-u. armády. Pozornost bude věnována i působení čs. legií.
Datum začátku:20.6.2014
Datum konce:16.11.2014
nahoru