Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace
Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 1, 293 80
+420 326 325 616
info@muzeum-mb.cz

http://www.muzeum-mb.cz

PhDr. Luděk Beneš
+420 326 322 542
+420 732 581 678
ludek.benes@muzeum-mb.cz
Velká válka na Mladoboleslavsku
Typ:
Výstava obrazových i písemných a trojrozměrných artefaktů přibližující účast mužů z Mladoboleslavska na válečných událostech, jejich zapojení do čsl. legií i dopad války na zázemí v ladoboleslavském regionu. Pořádáno ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze – Státním okresním archivem Mladá Boleslav a Čs. obcí legionářskou – Jednotou Mladá Boleslav.
Datum začátku:1.7.2014
Datum konce:30.7.2014
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 1, 293 80
soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
http://www.soapraha.cz
nahoru