Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum gastronomie
Praha 1, Jakubská 12, 110 00
+420 775 291 381
info@muzeumgastronomie.cz

http://muzeumgastronomie.cz

Nina Provaan Smetanová
+420 775 291 381
info@muzeumgastronomie.cz
Úsporné kuchařky
Typ:
Výstava kuchařských knih vydaných za 1. světové války, uveřejnění receptů ovlivněných nedostatkem potravin.
Datum začátku:1.5.2014
Datum konce:31.12.2014
Připomenutí hladu a šetření potravin.
nahoru