Přihlášená muzea a tématické akce

Slezské zemské muzeum
Opava, Tyršova 1, 746 01
+420 553 622 999
szm@szm.cz

http://www.szm.cz

Ondřej Kolář
+420 553 775 091
+420 607 218 769
kolar@szm.cz
Češi ve Velké válce
Typ:
Výstava přibližuje hlavní politické a vojenské události českých dějin v letech 1914–1918, seznamuje s příčinami a důsledky války, ale připomníná rovněž každodenní život vojáků na frontách a civilního obyvatelstva v zázemí prostřednictvím konkrétních příkladů.
Datum začátku:3.4.2014
Datum konce:30.11.2014
Budou připraveny doprovodné výukové programy pro školy.
Památník II. světové války
Hrabyně 192, 747 63
pamatnik-valky@szm.cz
+420 553 775 091
nahoru