Přihlášená muzea a tématické akce

Západočeské muzeum v Plzni
Plzeň, Kopeckého sady 2, 301 00
+420 378 370 111
info@zcm.cz

http://www.zcm.cz

PhDr. Miroslav Hus
+420 378 370 304
mhus@zcm.cz
První světová válka očima pětatřicátníků Ladislava Lábka a Bohumila Krse
Typ:
Výstava přináší osobní pohled na válku prostřednictvím fotografií zakladatele Národopisného muzea Plzeňska Ladislava Lábka a kreseb výtvarníka Bohumila Krse. Zatímco Lábek působil za války v týlu, Krs byl nasazen na frontě, kde také v roce 1915 utrpěl těžké zranení, díky němuž se dalším bojům vyhnul. V pozůstalosti Lábka se dochovalo několik set fotografií a několik tisíců dopisů. Krs si vedl deník, který obsahuje 166 kreseb. Výstava bude doplněna kresbami, texty a pozůstalostí dalšího výtvarníka Josefa Hodka, kroniky 35. p. pl., atd. Výstava se koná ve spolupráci s Archivem města Plzně a Pivovarským muzeem v Plzni.
Datum začátku:11.9.2014
Datum konce:23.11.2014
nahoru