Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Přerov, Horní náměstí 7, 750 02
+420 581 215 052
info@prerovmuzeum.cz

http://www.prerovmuzeum.cz

Mgr. Lubor Maloň
+420 581 250 534
+420 724 947 542
malon@prerovmuzeum.cz
Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov na prahu 1. světové války
Typ:
Výstavní projekt seznámí návštěvníky s životem ve městě Přerově v období od roku 1900 do začátku tzv. Velké války. Hlavní důraz bude kladen na každodennost obyvatelstva, umění a umělecká řemesla a školství a na změny, které s sebou válka přinesla. Součástí projektu budou i edukační programy pro děti a mládež, odborná konference Škola a Velká válka (13. a 14. 5. 2014), Muzejní noc a cyklus přednášek.
Datum začátku:7.5.2014
Datum konce:27.10.2014
Budou přichystány speciální edukační programy, které přiblíží danou problematiku srozumitelnou formou.
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Přerov, Přerovský zámek, Horní náměstí 1, 750 02
pokladna@prerovmuzeum.cz
+420 581 250 531
nahoru