Přihlášená muzea a tématické akce

Galerie hl. m. Prahy
Praha 1, Staroměstské nám. 13, 110 00
+420 606 612 987
lucie.haskovcova@ghmp.cz

http://www.ghmp.cz

Mgr. Lucie Haškovcová
+420 606 612 987
+420 606 612 987
lucie.haskovcova@ghmp.cz
Komentovaná prohlídka sousoší „Mařatka Josef: Praha svým vítězným synům, 1932“ spojená s přednáškou na téma " Legionářské pomníky v Československu".
Typ:
Komentovaná prohlídka sousoší „Mařatka Josef: Praha svým vítězným synům, 1932“ spojená s přednáškou na téma " Legionářské pomníky v Československu". Akci povede kurátorka sbírky veřejné plastiky GHMP Mgr. Marie Foltýnová. Komentovaná prohlídka - přednáška bude probíhat přímo u zmíněného sousoší (Zítkovy sady - mezi Rašínovým nábřežím a Emauzským klášterem) Originál byl odhalen 28.10. 1932 jako památník čs. odboje z let 1914–1918. Jde o nejznámější pomník s legionářskou tematikou. Figurální výzdoba byla zničena r. 1940 na rozkaz nacistů, odlévací formy se částečně zachovaly v Muzeu hl. m . Prahy, zůstal pouze ústřední pylon (původně zlomená větší část monolitu z Mrákotína pro Pražský hrad). Obnova pomníku za spolupráce prof. Dr. Zdeňka Mařatky v 90. letech, domodelovala ak. soch. K. Amortová, 28.10.1998 byl slavnostně odhalen obnovený pomník. Střed pomníku tvoří asi šestnáct metrů vysoký žulový obelisk, kolem něhož jsou rozestaveny postavy legionářů v různých bojových pozicích - čtyř francouzských, dvou ruských a jednoho italského legionáře. Jeden se chystá k výpadu, druhý vrhá granát, další troubí k útoku. V centru stojí francouzský legionář s praporem, který věnčí prostá žena z lidu. Figurální partie zachycuje postavu Republiky, věnčící lipovými ratolestmi vítězný prapor, s nímž přicházejí již zmínění zástupci legionářských armád z různých front I. světové války (Rusko, Itálie, Francie s názvy bojišť), v čele je dvojverší Viktora Dyka z básně Země mluví. V r. 1939 vedeno jako majetek hl.m.Prahy (technika: lití, materiál: žula, bronz).
Datum začátku:26.10.2014
Datum konce:26.10.2014
Mládež a studenti se zájmem nejen o sochařství, ale hlavně o téma legionářů a 1. sv. války se do akce také mohou zapojit a rozšířit si vědomosti v téhle oblasti.
U sousoší „Mařatka Josef: Praha svým vítězným synům, 1932“ Zítkovy sady (mezi Rašínovým nábřežím a Emauzským klášterem)
Zítkovy sady (mezi Rašínovým nábřežím a Emauzským klášterem)
marie.foltynova@ghmp.cz
+420 725 421 806
http://www.ghmp.cz
nahoru