Přihlášená muzea a tématické akce

Vojenský historický ústav Praha
Praha 3, U Památníku 2, 130 00
+420 973 204 951
museum@army.cz

http://www.vhu.cz

Mgr. Petra Formánková
+420 973 204 951
historikon@seznam.cz
V zákopech 1. světové války
Typ:
Nová výstava umístěná v Armádním muzeu Žižkov hned v úvodu představí společnost a život před vypuknutím 1. světové války, přičemž nejvýznamnější část budou tvořit stejnokroje a zbraně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Na základě příběhů několika vojáků pocházejících z českých zemí a bojujících na frontách Velké války, bude tento válečný konflikt prezentován tak, jak ho prožívali oni sami se všemi jeho důsledky. Výstava je součástí unikátního projektu Velká válka 1914 – 1918, na kterém se podílí několik významných paměťových institucí České republiky.
Datum začátku:28.6.2014
Datum konce:31.12.2015
Výstavu doplní řada didaktických prvků, které cílové skupině žáků a studentů umožní hlouběji proniknout do problematiky 1. světové války a společensko-politických změn, které válka přinesla.
Armádní muzeum Žižkov
Praha 3, U Památníku 2, 130 00
museum@army.cz
+420 973 204 951
http://www.vhu.cz
nahoru