Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Beroun, Husovo náměstí 87, 266 01
+420 311 624 101
info@muzeum-beroun.cz

http://www.muzeum-beroun.cz

Mgr. Patrik Pařízek
+420 311 624 101
+420 739 832 876
produkce@muzeum-beroun.cz
Muzejní noc – Na frontě 1. světové války – Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Typ:
Návštěvníci akce budou moci plnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Náplň úkolů vychází z tématu akce, souběžně bude v muzeu probíhat také tematicky zaměřený kulturní program dle časového harmonogramu (vystoupení dechového orchestru s vojenskými písněmi, vystoupení Vojenského klubu historických vozidel atd.). Téma muzejní noci navazuje na aktuální výstavy muzea Tak nám zabili Ferdinanda a Ženy ve válce.
Datum začátku:13.6.2014
Datum konce:13.6.2014
Prostřednictvím tématických úkolů návštěvníka přeneseme do válečné doby, záměrem je docílit poznání negativních jevů spojených s válečným konfliktem a zároveň nenásilným způsobem prezentovat významnou historicku událost.
nahoru