Přihlášená muzea a tématické akce

Památník národního písemnictví
Praha 1, Strahovské nádvoří 132, 118 38
+420 220 516 695, l. 254
sulcova@pamatnik-np.cz

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

PhDr. Helena Šulcová
+220 516 695, l. 254
sulcova@pamatnik-np.cz
Jan Angelo Zeyer
Typ:
Workshop pro školy, který bude spojením přednášky lektorky ze sdružení “Česká škola bez hranic“ (pracovní listy, aktivní zapojení dětí) o malíři-legionáři J. A. Zeyerovi a informací o jeho příbuzenském vztahu se spisovatelem Juliem Zeyerem (krátká přednáška o něm a ukázky z jeho tvorby, včetně možnosti prohlédnout si knihy, archiválie a předměty ze sbírek PNP).
Datum začátku:10.10.2014
Datum konce:10.10.2014
Informace o čs. odboji a umělcích, kteří bojovali jako legionáři v 1. světové válce. Jan Angelo Zeyer jako malíř a jako spoluzakladatel Památníku odboje (1919). Spojení jeho tvorby s PNP (pracovní list s jeho obrazem Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady) a přiblížení osobnosti jeho strýce Julia Zeyera jako známého spisovatele.
nahoru