Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Česká Lípa, Nám. Osvobození 297, 470 34
+420 487 824 145
muzeumcl@muzeumcl.cz

http://www.muzeumcl.cz

Markéta Váchalová Vojtíšková
+420 487 824 145
+420 702 000 096
vachalova@muzeumcl.cz
Muzejní noc - Rok 1914 aneb Kdybych žil před sto lety
Typ:
Noční akce pro širokou veřejnost, která nabídne tvůrčí dílny, kvízy a soutěže s dobovou tématikou pro děti i dospělé, hudební a divadelní představení, výstavu "Domov za války" a malý jarmark.
Datum začátku:21.6.2014
Datum konce:21.6.2014
Během akce se děti seznámí s životem našich předků (jídlo, hry, odívání atd.).
nahoru