Přihlášená muzea a tématické akce

Moravská galerie v Brně
Brno, Husova 18, 662 26
+420 532 169 111
info@moravska-galerie.cz

http://www.moravska-galerie.cz/

Kubismus uprostřed války
Typ:
Intervence do stálé expozice českého moderního umění první poloviny dvacátého století s názvem „Kubismus uprostřed války“ je součástí širšího projektu „Velká válka 1914-1918“ sdružujícího množství významných muzeálních institucí na našem území. Má za cíl připomenout důležité výročí světových dějin a také skutečnost, že mnoho známých českých moderních umělců bojovalo na frontách první světové války nebo se aktivně podílelo na vzniku samostatného československého státu. Vybraná díla z válečné doby jsou v expozici konfrontována s autentickými relikviemi zapůjčenými z Vojenského historického ústavu v Praze.
Datum začátku:28.6.2014
Datum konce:28.9.2014
Pražákův palác
Brno, Husova 18, 662 26
info@moravska-galerie.cz
+420 532 169 111
http://www.moravska-galerie.cz/
nahoru