Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum Blatná
nám Míru 212
+420 383 311 253
muzeum@ckvb.cz

http://www.ckvb.cz/muzeum/vystavy/

Petr Chlebec
+420 608 243 049
chlebec@ckvb.cz
Tak nám zabili Ferdinanda...
Typ:
Akce se skládá ze dvou fází, kdy v první je propojena prezentace dobového tisku a propagace výstavy, která proběhne v druhé fázi (tj. v termínu 25.7. - 31.7.). Při prezentaci dobového tisku se zaměřuje především na hlavní politické události roku 1914, které předcházely atentátu a těsně po atentátu. Tyto tiskoviny budou rozmístěny na propagačních plochách mimo muzeum. Vrcholem výstavy je stanoveno datum, kdy započala mobilizace na Blatensku, tedy 25. 7., a proto další část výstavy bude probíhat ve vagónech ČD na trase Blatní-Strakonice, Blatná-Březnice. Ve vagónech budou rozmístěny kopie fotografií a dobových kreseb, které taktéž budou doplněny zprávami z denního tisku.
Datum začátku:25.6.2014
Datum konce:31.7.2014
Přitažlivá forma prezentace ve vlakových soupravách, které jsou hojně využívané veřejností k dopravě, přibližuje dobovou mentalitu a vrhá odlišný pohled na 1. světovou válku a její počátky.
Blatná a vlaková trasa Blatná-Březnice, Blatná-Strakonice
nahoru