Přihlášená muzea a tématické akce

Moravské zemské muzeum
Brno, Zelný trh 6, 659 37
+420 533 435 273
epankova@mzm.cz

http://www.mzm.cz

Bc. Lenka Kupková (nebo RNDr. Svatava Kubešová)
+420 515 910 454 (Kubešová: +420 545 217 322)
lkupkova@mzm.cz (skubesova@mzm.cz)
Zajatec Josef Podpěra
Typ:
Vzpomínková akce přiblíží návštěvníkům práci významného botanika, který navzdory svému válečnému zajetí v Rusku horlivě pokračoval ve výzkumné činnosti a tvorbě svého díla. Zároveň má připomenout 60. výročí úmrtí Podpěry. Akce zahrnuje přednášku o činnosti prof. Josefa Podpěry, vystaveny budou některé jeho publikace (s možností jejich prostudování) a předměty ze sbírek muzea, související s jeho životem a prací. Veškeré materiály a publikace budou vystaveny v knihovně Botanického odd. MZM po celou dobu trvání Týdne knihoven (tzn. 6.–12. 10. 2014). Přednáška se koná ve spolupráci s Českou botanickou společností, a to ve čtvrtek 9. 10. 2014 v 17 hod., též v prostorách knihovny. Přednášku povede doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. Kapacita cca 20 lidí. Možnost rezervace místa na e-mailu botanika@mzm.cz.
Datum začátku:6.10.2014
Datum konce:12.10.2014
Akce je vhodná spíše pro dospělé účastníky a zájemce o botaniku.
Knihovna Botanického odd. MZM
Brno–Slatina, Hviezdoslavova 29a, 627 00
botanika@mzm.cz
+420 545 217 322
http://www.mzm.cz/botanicke-oddeleni
nahoru