Přihlášená muzea a tématické akce

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Znojmo, Přemyslovců 8, 669 45
+420 515 282 211
znojmuz@znojmuz.cz

http://www.znojmuz.cz/

Marie Nevrklová
+420 515 282 220
nevrklova@znojmuz.cz
Velká válka ve fondu knihovny Jihomoravského muzea ve Znojmě
Typ:
Prezentace publikací tématicky zaměřených na období 1. světové války.
Datum začátku:6.10.2014
Datum konce:10.10.2014
nahoru