Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Uherský Brod, Přemysla Otakara II. 37, 688 12
+420 572 632 288
muzeum@mjakub.cz

http://www.mjakub.cz

Eliška Frýželková
+420 572 632 888
fryzelkova@mjakub.cz
Velká válka v knihovně Jana Kučery
Typ:
Život v Uh. Brodě a okolí za první světové války. K nahlédnutí budou vystaveny: Školská kronika, Životopis Boženy Písařové, Život v Uh. Brodě od roku 1918-1938.
Datum začátku:6.10.2014
Datum konce:10.10.2014
Studenti se seznámí s běžným životem obyvatel města za první světové války.
nahoru