Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace
Hlinsko, Havlíčkova 614, 539 01
+420 469 311 267
muzeum@hlinsko.cz

http://www.hlinsko.cz/město/kultura/

Jana Vašková
+420 731 151 777
vaskova.jana@hlinsko.cz
Všichni byli ve válce (1914-1918)
Typ:
Výchozím materiálem pro přípravu výstavy se stala ta část hlinecké kroniky, kterou Alois Chalupa, kronkář města a ředitel škol věnoval I. světové váce. Z napsaného pak vyplývá, že opravdu všichni byli ve válce....Život v Hlinsku je na výstavě přiblížen prostřednictvím dobových fotografií listinného materiálu, trojzorměrných předmětů včetně ruské legionářské uniformy Františka Tobiáše, který bojoval po boku Ludvíka Svobody. Přepsaný text kroniky je návštěvníkům k dispozici v několika exemplářích.
Datum začátku:7.10.2014
Datum konce:30.12.2014
Kroniku psal Alois Chalupa, učitel, který velký oddíl věnuje právě hlineckým školám v době světové války. Čtením vybraných pasáží z kroniky se děti a mládež přenesou do tehdejší školy ( sběr plodin,kovů, úsporný program, zkrácené vyučování, zavedení letního času, povinnost nakupovat upomínkové předměty s válečnou tématikou atd.). Společně se zamyslíme nad zřízením "válečné kuchyně" v chlapecké škole, kde se pro nejpotřebnější vařila polévka.
Budova muzea
Hlinsko, Havlíčkova 675, 539 01
nahoru