Přihlášená muzea a tématické akce

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Valdštejnská 20, 118 00
+420 257 533 455
pedagog@npmk.cz

http://www.npmk.cz

PhDr. Markéta Pánková
+420 257 533 455
pankova@npmk.cz
Odborná konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti
Typ:
Velký prostor bude v konferenčních příspěvcích věnován podobě dětství, které probíhalo ve stylu válečných událostí. V 1. světové vélce se nebojovalo pouze v zákopech a na bojištích, ale válečným činům byl naprosto podřízen i život v zázemí. Hospodářství se přeorientovalo na válečnou výrobu, potraviny i další předměty běžné potřeby začaly být dostupné pouze na příděl. Stín světové války dopadl i na děti a školní instituce. Mnoho učitelů bylo povoláno do armády, ve školách byly často zřizovány lazarety, na děti pak doléhal všudypřítomný nedostatek základních potřeb. Válka zasáhla také do života Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století, k jehož 120. výročí narození je tato konference také pořádána. Předností je přiblížení Velké války na osudu konkretní osobnosti, což představuje možnost vhledu do osobních prožitků a dalsích životních osudů zajímavých postav našich dějin.
Datum začátku:19.2.2015
Datum konce:19.2.2015
MŠMT, budova C, sál 081
Praha 1, Karmelitská 7, 118 12
http://www.msmt.cz
nahoru