Přihlášená muzea a tématické akce

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Valdštejnská 20, 118 00
+420 257 533 455
pedagog@npmk.cz

http://1914-1918.npmk.cz/

PhDr. Markéta Pánková
+420 257 533 455
pankova@npmk.cz
I. světová válka a vznik československa. Webové stránky na podporu výuky k tématu
Typ:
NPMK připravilo a spravuje webové stránky 1914-1918.npmk.cz, které slouží jako podpora kvalitní výuky dějepisu a společenskovědních předmětů k tématu 1. světové války, legionářů a vzniku Československa. Dále je třeba si uvědomit, že se nebojovalo pouze v zákopech a na bojištích, ale že byl válečným cílům naprosto podřízen i život v zázemí. Hospodářství se přeorientovalo na válečnou výrobu, potraviny i další předměty běžné potřeby začaly být dostupné pouze na příděl. Stín světové války dopadl i na děti a školní instituce. Mnoho učitelů bylo povoláno do armády, ve školách byly často zřizovány lazarety, na děti pak doléhal všudypřítomný nedostatek základních potřeb. Pozornost je věnována i vývoji ženského emancipačního hnutí. Cílem stránek není snaha o nahrazení učebnic, ale o doplnění probírané látky o zajímavé doplňující informace a podklady z fondu NPMK. Součástí webu je i výzva "(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země", která vybízí ke společné tvorbě interaktivní mapy pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1. světové válce.
Datum začátku:1.6.2014
Datum konce:28.10.2018
Obohacení výuky společenskovědních předmětů, nabízí ojedinělý pohled na podobu dětství, které probíhalo v týlu válečných událostí.
http://1914-1918.npmk.cz/
nahoru