Přihlášená muzea a tématické akce

Památník národního písemnictví
Praha 1 – Hradčany, Strahovské nádvoří 1, 118 38
+420 220 516 695
post@pamatnik-np.cz

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

PhDr. Jarmila Schreiberová
+420 220 516 695 (linka 225)
schreiberova@pamatnik-np.cz
Literární archiv č. 50/2018 s názvem Zánik sterého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách.
Typ:
Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie, Rumunska aj. přinesl nejenom euforii ze splnění touhy po vzniku či obnovení národnostně pojatých států, ale také výraznou nejistotu a nestabilitu celého regionu. V okruhu zájmu chystaného sborníku zůstane i porážkou zasažené Německo, úzce spjaté jak s historií Rakousko-Uherska, tak i se sousedícími vzniklými státy. Uzavírka přijímaní přispěvků: 30. 9. 2017; vydání publikace: konec roka 2017/začátek roka 2018.
Datum začátku:1.11.2016
Datum konce:30.9.2017
nahoru