Přihlášená muzea a tématické akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín, Zámecké nám. 9, 695 01
+420 518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

http://www.masaryk.info

Martina Piškulová, DiS.
+420 724 344 419
m.piskulova@masaryk.info
Srdečně zdravím a vřele líbám - pozdravy z fronty
Typ:
Výstava přibližuje pomocí korespondence, deníků a fotografií život našich vojáků na všech frontách I. světové války. Připomíná jmenovitě všechny vojáky – občany Hodonína a seznamuje blíže s některými jejich osudy. Představuje také vojenskou výstroj a výzbroj rakouských vojáků i československých legionářů a další předměty související s vojenským životem v období velké války.
Datum začátku:16.6.2017
Datum konce:1.10.2017
Svým charakterem je akce přínosná především mládeži a studentům základních a středních škol a gymnázií. Na výstavě studenty čekají pracovní listy, tvůrčí i výtvarné úkoly. Studenti se tak dozvědí informace o vojenském životě v období první války.
nahoru