Přihlášená muzea a tématické akce

Vojenský historický ústav Praha
Praha 3 – Žižkov, U Památníku 2, 130 05
+420 973 204 951, +420 222 541 308
museum@army.cz

http://www.vhu.cz

Mgr. Petra Raisichová
+420 973 204 951
historikon@seznam.cz
Tajemství vojenského kufříku
Typ:
Tajemství vojenského kufříku je interaktivní online hra pro všechny zájemce o historii z řad žáků a studentů. Celá hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války. Co vojáci prožívali, jakých bitev se účastnili? Díky hře mají hráči možnost sami objevit jednotlivé osudy. Nejprve si vyberou postavu, jejíž příběh bude předmětem jejich bádání. Mohou volit ze čtyř možností: ruský, italský, francouzský legionář nebo rakousko-uherský voják. I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK - Prozkoumávání předmětů a archivních dokumentů v kufru, z nichž se hráč dozví všechny důležité indicie o osobě, po jejímž osudu pátrá. / II.kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ - V mapě jsou uvedeny momenty, které vojáka ovlivnily nebo kterých se sám během války zúčastnil. Na základě fotografií, uvedených míst a dat zjistit, o jaké historické momenty se jedná a časově je seřadit. Hráč tak získá časovou a dějovou linku příběhu. / III.kolo hry: OTÁZKY - Zodpovězení základních otázek, které hráči při psaní příběhu pomohou. / IV.kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH - Dle získaných informací hráč sepíše příběh vojáka. Hra je zdarma k dispozici na internetových stránkách VHÚ Praha.
Datum začátku:1.4.2014
Datum konce:31.12.2018
Hra má sloužit k pochopení historických momentů, umocnit emoční vnímání dějinných okamžiků 1. světové války. Žáci a studenti se budou zabývat osudem jednotlivých osob. Zjištěné indicie mohou konfrontovat s informacemi o dané době, které si sami vyhledají na internetu, v knižních publikacích. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu i skupinové diskuzi nad tím, jak by se sami asi zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj. Hra rozvíjí klíčové kompetence – k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské kompetence. Pro současnou mládež je prostředí virtuálního světa naprostou samozřejmostí. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem. Hra Tajemství vojenského kufříku žákům a studentům přibližuje minulost, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělávání a pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.
nahoru