Přihlášená muzea a tématické akce

Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou, Zámek č. p. 144, 373 41
+420 387 967 041
office@ajg.cz

http://www.ajg.cz

Mgr. Aleš Seifert
+420 777 239 959
seifert@ajg.cz
Válečné plakáty 1914–1918 / Zbraň z barev a papíru
Typ:
Výstavní projekt je koncipován jako jedna z prvních prezentací válečného plakátu z let 1914–1918 na našem území, a to hlavně výběrem z mimořádných sbírek Vojenského historického archivu v Praze a menšího konvolutu děl z Imperial War Musea v Londýně a od některých soukromých zapůjčitelů. Po vypuknutí první světové války se součástí propagandy a reklamy pod širým nebem stal plakát. Byl vydáván vládními organizacemi, politickými stranami, charitami, nevládními organizacemi a obchodními společnostmi jako nástroj pro propagaci a rozšiřování válečných cílů, společenské soudržnosti a patriotismu. Válečný plakát zprostředkovává přímou a jednoduchou formu sdělení. Většinou svým obsahem apeluje na city a mysl veřejnosti aby rozhýbal národy k činům. V průběhu válečných událostí se vyvinul jako účinná a srozumitelná psychologická zbraň, jejímž úkolem bylo střídavě nadchnout nebo vystrašit širokou veřejnost jasnými barvami a křiklavými písmeny naléhavého sdělení. Rakousko-uherské, německé, francouzské, anglické, italské, ruské a později také americké plakáty se v této době dostaly na poměrně vysoký stupeň grafického designu a jeho visuální podoba byla převážně odrazem národní povahy. Vedoucí úlohu ve vývoji designu hráli především němečtí designéři, podstatu jejich plakátů tvoří srozumitelně koncentrované ploché barvy s plnými stíny v kombinaci s bravurně narýsovaným titulkem v husté struktuře. Naopak v Británii a Spojených státech převládá malovaná ilustrace, do které je umístěn tiskařem titulek. Do tvorby válčících států zásadně vstupují i státní symboly. Tato symbolika je klíčovým prvkem k pochopení funkce a sociálních kontextů poselství.
Datum začátku:13.5.2017
Datum konce:1.10.2017
Velmi široký vhled do použití propagační grafiky, užití různých typografických a grafický postupů a motivů. Zároveň přehledně a didakticky vykládá postupy v propagandě jednotlivých válčících stran a nástroje, které k tomu byly využívány a jsou dodnes v rámci reklamních a marketingových postupů aktuální.
nahoru