Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR

ARCHIV AKTUALIT

Uzávěrka přihlášek je do 31. ledna 2018!

Shrnutí vývoje soutěže v letech 2002–2016

Co přinesl rok 2016!

18. května 2017

Poslední termín přihlášek: do 14. listopadu 2016

4.– 5. listopadu 2016, Výstavistě Praha – Holešovice

Termín II. cirkuláře do 30. září 2016

Poslední šance přihlásit se do základního nebo nástavbového kursu ŠMP!!!

Hlavním tématem Věstníku AMG 4/2016 je Pohled za hranice.

Pro období srpen až říjen 2016

Termín I. cirkuláře prodloužen do 31. srpna 2016!!!

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás