ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu

Jaroslva Róna 1997–2017

Komentované prohlídky

Pořadatel: Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu, Praha 1
Datum konání: 21. 9. 2017
Druh akce: Komentované prohlídky
Web akce: http://www.ghmp.cz
Popis: v 17.00 hodin. Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již v jejím rámci se Róna profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se z dobově aktuálních trendů, což přesvědčivě doložila i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořádala GHMP v Domě U Kamenného zvonu. Dnes – po dvaceti letech – se ve stejném výstavním prostoru k Rónově tvorbě vracíme. Nová výstava, jež časově navazujíce na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videonstalací divákům přiblíží také autorovy realizace do veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky a reakce. Připomeňme kupříkladu diskuse kolem pomníku Franze Kafky v Praze (2003) nebo jezdeckého pomníku Markraběte Jošta v Brně (2015).
nahoru