Muzejní výstava roku

Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč
Spojujícím prvkem výstavy jsou pastely Josefa Čapka s dětskou tématikou ze 30. let. Projekt interdisciplinárně ukazuje na vztahy mezi nimi a tvorbou dalších básníků a hudebního skladatele, kteří se jimi inspirovali. Instalace výstavy je samostatným konceptuálním dílem umělce Pavla Sterce, který pro výstavu vymyslel speciální stojany ve tvaru notových stojanů, resp. orchestřiště, jehož ideovým centrem je dětská stolička na místě dirigenta. Vedle Čapkových originálů jsou vystaveny dvojlisty z básnických knih Hrubína a Skácela z různých vydání, které mimo jiné demonstrují úpadek tisku v průběhu doby. Kruh se uzavírá vystavením dětských kreseb členů Dismanova rozhlasového souboru malovaných na základě znalosti básní. Třetí složkou výstavy jsou Kabeláčovy sbory linoucí se z reproduktorů, které jsou další vizuální složkou výstavy. Emoční složka je důležitým prvkem při vnímání instalace.
01/2017
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
+420 723 194 450
oblgal@ogl.cz
http://www.ogl.cz
00083267
Liberecký kraj


Povinné přílohy

Výstava pojmenovaná podle jednoho verše ze Skácelovy básně (Kam odešly laně, 1985) ojedinělým způsobem spojuje výtvarnou, literární a hudební složku. Pojítkem je tvorba pro děti Josefa Čapka, resp. jeho pastely inspirované dětským světem vzniklé v letech 1930–1932. Těmi se inspirovali básníci František Hrubín (Modré nebe, 1948) a Jan Skácel (Kam odešly laně, 1985) a také hudební, dnes opomíjený, skladatel Miloslav Kabeláč (Modré nebe, 1950). Tyto vztahy jsou naznačeny ve zcela ojedinělé instalaci současného umělce Pavla Sterce, který ve své vlastní tvorbě pracuje s hudbou a novými médii. V unikátním výstavním prostoru podbazénové haly Oblastní galerie Liberec vytvořil orchestřiště. Jeho myšlenkovým centrem je dětská stolička na místě pro dirigenta. Orchestřiště složené z 21 „notových stojanů“ objímá hudba Miloslava Kabeláče znějící z reproduktorů, které jsou vizuální součástí výstavy. Na každém stojanu jsou umístěny v pořadí od shora dolů Čapkovy originály, listy z různých vydání básnických knih, na kterých můžeme pozorovat také úpadek tisku, a malby dnešních dětí, které malovaly naopak podle Hrubínovy a Skácelovy poesie. Malujícími děti byly členové Dismanova dětského rozhlasového sbouru, které básně nahrály a které jsou k poslechu do sluchátek v rámci výstavy. Kruh se tím uzavřel. Výstava tak představuje multidisciplinární projekt zpracovávající téma inspirace umělců dětským světem zcela inovativním způsobem. Koncepce výstavy je postavena na jednom tématu zpracovaném výtvarně, literárně a hudebně a na propojení těchto různých materiálů do jednoho celku. Výstava je architektonicky připravena pro konkrétní prostor a úmyslně není plánovaná žádná repríza. Projekt je výsledkem dlouhodobého badatelského výzkumu tří ústavů Akademie věd ČR v rámci Strategie AV 21.
Pavla Machalíková, Tomáš Winter
Pavel Sterec, Oldřich Jiříček
29.1.2017
30.4.2017
leden–duben
úterý–neděle
10:00–17:00; ve čtvrtek do 19:00
Mgr. Markéta Kroupová
marketa.kroupova@ogl.cz

Nepovinné přílohy

Pavel Sterec, Oldřich Jiříček
Pavel Sterec
Tereza Hejmová
Pozvánka, propagační skládanka, plakát k výstavě, plakát ke koncertu, plakát ke komentované prohlídce.
Lektorské centrum připravilo program na objednání pro všechny věkové kategorie pod názvem Svět podle Josefa Čapka a výtvarnou sobotní dílnu pro veřejnost. Program věnován dospělým zahrnuje komentované prohlídky autorů výstavy Tomáše Wintera a Pavly Machalíkové (Machalíková 29. 1. v 15.00, 20. 4. v 10.30 a 17.00, Winter 2. 2. 10.30 a 17.00). 23. 3. v 10.30 a 17.00 vystoupila paní Stanislava Fedrová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, jedna z autorek textu do publikace. 26. 3. v 16.00 prováděla výstavou Markéta Kroupová. Vrcholem doprovodných programů je živé provedení skladby Miloslava Kabeláče na koncertě dětského sboru Radost Praha dne 26. 3. Součástí doprovodného programu je také samoobslužný koutek v prostoru přiléhajícím k výstavnímu sálu. Jedná se o přiřazování veršů k Čapkovým pastelům na magnetické tabuli. Byly využity pohlednice s Čapkovými pastely, které vydala Družstevní práce v roce 1936.
Mediální výstupy pouze z tištěných médií k výstavě Nespatříte hada v Oblastní galerii Liberec do 20. 3. 2017 Katka (1/2017) – Obrázky dětství – Nespatříte hada Svět ženy (1/2017) – Liberec bez hadů Moje psychologie (1/2017) – V Liberci nespatříte hada Rytmus života (2. 1. 2017) – Kam za kulturou Nespatříte hada Aha pro ženy (17. 1. 2017) – výstava Nespatříte hada Můj svět (2/2017) – Zajeďte si pod Ještěd MF Dnes (25. 1. 2017) – Představí dětský svět Josefa Čapka Reflex (26. 1. 2017) – Labyrint kultury: Nespatříte hada Blesk Magazín (27. 1. 2017) – A kam jet o víkendu? Nespatřit hada uprostřed Liberce Liberecký deník (27. 1. 2017) – Dětský svět v galerii v dospělé instalaci Rodina Dnes (27. 1. 2017) – Vzhůru na výstavu: V Liberci nespatříte hada Právo (31. 1. 2017) – Díla Josefa Čapka se vrací po 30 letech Liberecký deník (1. 2. 2017) – Na Čapka do Oblastní galerie Dolce Vita (2/2017) – Exhibition – Nespatříte hada Xantypa (2/2017) – O čem se mluví – Nespatříte hada Právo (9. 2. 2017) – Svět podle Josefa Čapka Rodina a škola (2/2017) – Nespatříte hada Art + Antiques (2/2017) – Velké malé umění: Nespatřit hada Liberecký deník (10. 2. 2017) – Svět podle Josefa Čapka Liberecký deník (11. 2. 2017) – Svět podle Josefa Čapka Katolický týdeník (8. 3. 2017) – Kam odešly laně, kde se ukryl had Art + Antiques (3/2017) – Totální dětský svět Dějiny a Současnost (3/2017) – Nespatříte hada

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru