Muzejní výstava roku

Z deníku archeologa
Archeologové Slováckého muzea měli v minulých letech možnost realizovat několik rozsáhlých i menších archeologických výzkumů. Výstava představuje aktuální archeologické nálezy objevené na území okresu Uherské Hradiště v uplynulých letech. Nejstarší prezentovaný archeologický výzkum pochází z roku 2008, nejmladší z prosince 2016. Hlavní část výstavy ovšem prezentuje výzkumy archeologického oddělení z let 2015 a 2016. Většina vystavených předmětů je tak veřejnosti představena vůbec poprvé. Z vystavených exponátů a situací stojí za vyzdvihnutí např. rituální dvojhrob z Kunovic, který je vyinstalován přesně podle nálezové situace, soubor středověkých hraček objevený v Uherském Brodě či hrob německého vojáka z karpatských lesů. Vyjma samotných nálezů má výstava za cíl přiblížit veřejnosti i různorodost archeologické práce a atmosféru, která je spojena s odkrýváním střípků minulosti.
02/2017
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
+420 572 556 556
+420 572 554 077
info@slovackemuzeum.cz
http://www.slovackemuzeum.cz/
00092126
Zlínský kraj


Povinné přílohy

Výstava si klade za cíl představit a přiblížit veřejnosti práci archeologů Slováckého muzea. Vyjma výzkumů kostela Mistra Jana Husa z let 2008 a 2010 a výzkumu rituálního dvojhrobu z roku 2013 jsou na výstavě prezentovány výsledky prospekcí a výzkumů z let 2015 a 2016. Jedná se tedy o aktuální a dosud neprezentované nálezy a výzkumy. Z chronologického hlediska jsou prezentovány nálezy od neolitu po 2. světovou válku. Základní prezentační linka výstavy ovšem nerespektuje primárně chronologickou, nýbrž logickou osu práce archeologů. První část je tak věnována detektorové prospekci a nedestruktivním metodám, dále navazují již chronologicky řazené archeologické výzkumy a výstava končí v pracovně archeologa, která je věnována evidenční práci. Do centrální části výstavy jsou potom umístěny prostorové instalace. V zadní části sálu je vybudována "pokladnice" s nejzajímavějšími nálezy. Základní informační rovinu představují textové a obrazové panely, jež podávají základní informace k terénním výzkumům a nálezům, doplňující informační linku představují tzv. „nástěnkové stěny" a infokiosek s fotografiemi z výzkumů a hrami pro děti. Různorodost jednotlivých archeologických výzkumů reflektuje i trochu odlišná podoba jednotlivých sekcí. Neolitické výzkumy jsou tak prezentovány v čisté grafické rovině, středověké výzkumy jsou doplněny podlahovými vitrínami a hrob německého vojáka doplňují historické fotografie a údaje z kronik. Tak jak je archeologický výzkum spojen s tajemnou atmosférou odkrývání dějin, snaží se i výstava vytvářet podobnou atmosféru pomocí práce se světlem a ambientní zvukovou kulisou. Výstava je nejenom prezentací práce archeologů, ale i poutavým exkurzem do problematiky archeologických výzkumů a představením "pokladů" ukrytých pod tunami zeminy.
Mgr. Tomáš Chrástek, Mgr. Jaroslav Bartík
16.3.2017
21.5.2017
březen–květen
pondělí–neděle
9:00–12:00, 12:30–17:00
Mgr. Tomáš Chrástek
Tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Plakáty; tisková zpráva; plakát a pracovní sešit rodinného program „Zvídálkové, vzhůru do muzea“; pozvánka na přednášku.
6. 4. 2017 (17.00) – přednáška „Archeologické výzkumy Slováckého muzea v letech 2015 a 2016“ – Mgr. Jaroslav Bartík přiblížil dosavadní výsledky archeologických výzkumů realizovaných Slováckým muzeum v posledních dvou letech a prezentoval projekt zaměřený na efektivní spolupráci hledačů pokladů a profesionálních archeologů na Slovácku; 9. 4. 2017 (13.00–16.00) – Zvídálkové vzhůru do muzea "Pod povrchem" – rodinný program, jehož součástí byla komentovaná prohlídka pro děti s pracovními listy, fotokoutkem a tvořivou dílnou; 19. 5. Muzejní noc – 3x komentovaná prohlídka pro veřejnost + tvořivé dílničky pro děti zaměřené na práci archeologa; Z deníku archeologa – výukový program pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ.
18. 3. 2017 – Příběhy dávné minulosti (reportáž v kulturním pořadu zpravodajského programu ČT24 o výstavě) [online] Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120318/obsah/531211-pribehy-davne-minulosti ; 22. 3. 2016 – Kunovice, archeologické nálezy (reportáž o výstavě v TV Slovácko) [online]. Dostupný z: http://www.televizetvs.cz/kunovice-archeologicke-nalezy; Víte, jak se pohřbívalo v době bronzové? In: Krajské listy, 14. 3. 2017, dostupný: https://www.krajskelisty.cz/zlinsky-kraj/16051-vite-jak-se-pohrbivalo-v-dobe-bronzove-ritualni-hrob-z-kunovic-predstavi-vystava-ve-slovackem-muzeu.htm; Princ, Pavel. Poklady pod 5 865 tunami zeminy. Dobrý den s Kurýrem [online]. 24. 3. 2017. cit. [24. 4. 2017] Dostupný z: http://www.idobryden.cz/spolecnost/poklady-pod-5-865-tunami-zeminy/d674e322-0c9e-11e7-9afc-005056ab0011/ ; PAŠKOVÁ, Iva. Podaří se vám najít poklad či poskládat kostru? Dobrý den s Kurýrem [online]. 5. 4. 2017. cit. [24. 4. 2017] Dostupný z: http://www.idobryden.cz/kultura/podari-se-vam-najit-poklad-ci-poskladat-kostru-/3aa257ca-1737-11e7-9afc-005056ab0011/; PAŠKOVÁ, Iva. Nová výstava zve pod povrch země. Dobrý den s Kurýrem [online]. 13. 4. 2017. cit. [24. 4. 2017] Dostupný z: http://www.idobryden.cz/kultura/z-deniku-archeologa/ee12cf3d-067a-11e7-9afc-005056ab0011/; Muzeum vystavuje nejnovější exponáty. Slovácký deník, č. 65 (17. 3. 2017), s. 1; Nová výstava Z deníku archeologa ukáže nejen středověké hračky nalezené v Brodě. Slovácký deník, č. 63 (15. 3. 2017), s. 2.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru