Muzejní výstava roku

František Tkadlík (1786–1840)
Výstava, která je historicky druhou monografickou prezentací Františka Tkadlíka, podává nový pohled na zakladatelskou roli tohoto vynikajícího malíře a kreslíře v dějinách českého výtvarného umění. Pokouší se o rehabilitaci jeho díla z hlediska nového chápání modernity. Zdůrazňuje umělcovu všestrannost a rozmanité žánry, jimž se věnoval: vedle náboženských a historických obrazů také portrétům a krajinám. Vysvětluje Tkadlíkovo dílo jako nikoliv primárně religiózní, ale takové, které se pokouší o nový výklad náboženských obsahů zdůrazňující individuální prožitek vedle mravní kultivace, což umožnilo umělci v posledním období šťastné spojení křesťanských hodnot s počínajícím českým vlastenectvím. Zásadní konvolut obrazů a kreseb, včetně skicářů dokládajících pozoruhodné studie z cest, zapůjčila Národní galerie v Praze, která je také partnerem výstavy, další práce pocházejí z uměleckých institucí a soukromých sbírek.
03/2017
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
+420 723 194 450
oblgal@ogl.cz
http://www.ogl.cz
00083267
Liberecký kraj


Povinné přílohy

První reprezentativní výstava po více než osmdesáti letech (tu první uspořádal v Praze v roce 1933 Vincenc Kramář) představuje jednu z nejvýraznějších osobností české malby první poloviny 19. století, Františka Tkadlíka. Výstava navazuje na výsledky projektu GA ČR zpracovávaného v letech 2013–2016 v Národní galerii v Praze a přibližuje kariéru tohoto kosmopolitního umělce a různé polohy jeho díla, v němž se uplatnilo jak realistické a věcné pozorování, tak tendence k idealizaci a abstrahování. Více než 80 maleb a kreseb je rozděleno do pěti sekcí, které doplňují bohaté texty s novou interpretací a novými poznatky o umělcově díle. Jedním ze zásadních je skutečnost, že důležité prameny inspirace českého umění národního obrození je zapotřebí rovněž hledat v kontaktech s evropskými centry výtvarného umění, zejména s pokongresovou Vídní a její orientací na velké kapitoly z dějin italského a nizozemského umění, ale i dalšími. Díla reflektují všechna období Tkadlíkova života, pražské, vídeňské i římské, i rozmanité žánry, jimž se věnoval: vedle náboženských a historických obrazů také znamenitým portrétům a krajině. Expozice se snaží se zdůraznit hlavní rysy umělcovy tvorby a výtvarný charakter. Pro Tkadlíka byla významná především snaha obměnit zásady komponování klasického historického obrazu, zjednodušit kompozici ve prospěch zdůraznění emocionálního obsahu a propojit ji s působením náboženských obrazů. Podrobné životopisné texty jsou přitažlivě graficky zpracovány. Instalace výstavy navozuje sakrální prostor, barevné řešení vychází z využití tlumeně zelené barvy vnikající do prostoru vitrážovými okny, která je doplněná komplementárním kontrastem svítivě červené. Výstava nebude mít reprízu a doprovodí ji monografická publikace vycházející v červnu v české a anglické verzi.
Šárka Leubnerová, Pavla Machalíková, Markéta Dlábková, Radim Vondráček
Michael Plátek (tisk a instalace výstavní grafiky), Josef Nešvera (stavění panelů), Autoplachty Ryška (potah panelů a tisk výstavní grafiky)
9.3.2017
18.6.2017
březen–červen
úterý–neděle
10:00–17.00; ve čtvrtek 10:00–19:00
Zuzana Štěpanovičová
zuzana.stepanovicova@ogl.cz

Nepovinné přílohy

Pavel Kolíbal
Studio Heyduk, Musil & Strnad
Plakát, pozvánka, skládaný leták.
K výstavě bylo uspořádáno osm komentovaných prohlídek (9. 3. v rámci vernisáže, 2. 4. v 15:00, 23. 4. v 15:00, 4. 5. v 17:00, 14. 5. v 15:00, 1. 6. v 10:00 a v 17:00 a 18. 6. v 15:00) s autory a kurátorkou. Dále se v prostorách výstavy uskutečnily dva koncerty. Prvním byl dne 2. 4. v 17:00 hodin koncert s názvem Lagrime: Velkopáteční hudba mistrů vokální polyfonie. Gombert – Lasso – Victoria – Allegri. Účinkovali I Dilettanti z Prahy a Cum Decore z Liberce, dirigoval Čeněk Svoboda. Druhý koncert dne 17. 6. v 16:00 uvedl díla Beethovena, Mozarta a Myslivečka, účinkoval komorní soubor Regnis z Liberce.
Znovuobjevovaný František Tkadlík v Oblastní galerii, Liberecký deník, 1. 4. 2017; Pohlednice – František Tkadlík (1786–1840), Proglas, 1. 4. 2017; Mezi tradicí a modernou / František Tkadlík v Liberci, Art+Antiques 4/2017, s. 8–16. První český „modernista“ / Výstava Františka Tkadlíka v Liberci, Dějiny a současnost 4/2017, s. 5. Neznámá tvorba horlivého Slovana. Oblastní galerie Liberec vystavuje díla malíře Františka Tkadlíka, Právo, 26. 1. 2017, s. 14. Naše kořeny hledejme i ve Vídni / Retrospektiva Františka Tkadlíka v Liberci připomíná internacionální rozměr českého obrození, Respekt 19/2017, s. 54–55.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru