Muzejní výstava roku

Jan II. kníže z Lichtenštejna: Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea / Johann II, Prince of Liechtenstein. Patron and Benefactor of the Silesian Museum
Při své návštěvě Opavy v roce 2015 projevil vládnoucí knížete Hans Adam II. z Lichtenštejna velký zájem o umění při prohlídce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Kníže byl překvapen velkým množstvím unikátních předmětů, které věnoval muzeu jeho předek Jan II. kníže z Lichtenštejna. A tehdy se zrodila myšlenka uspořádat z těchto darů ucelenou výstavu. Podle přírůstkových knih jich muzeum původně evidovalo přes pět set, ale v důsledku bojů II. světové války a požáru budovy muzea na jejím konci, se jich dodnes dochovala jen polovina. Až na výjimky jsou nyní prezentovány ve výstavě Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Její součástí je tištěný česko-německý katalog. Výstava byla financována pouze z rozpočtu muzea a z příspěvku Statutárního města Opavy.
06/2017
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 1
+420 553 622 999
szm@szm.cz
http://www.szm.cz
00100595
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Výstava představuje jádro sbírky výtvarného umění Slezského zemského muzea utvářené od roku 1884, kdy se kníže Jan II. stal jeho protektorem. Po předchozích velkých výstavách se nezaměřuje primárně na slezské, ale na celoevropské téma. Knížecí dary dostávalo muzeum postupně a nyní jsou poprvé představeny veřejnosti komplexně. Mimo předmětů z vlastní sbírky poskytl Jan II. finanční prostředky také na nákupy na aukcích významných uměleckých sbírek (např. Vojtěcha Lanny) a v neposlední řadě muzeu věnoval pozemek k výstavbě muzejní budovy, na kterou též finančně přispěl. V této budově se dnes koná naše výstava. Výstava je rozdělena na čtyři části. V prvním nadzemním podlaží – na tzv. ochozu – prezentuje samostatně rod Lichtenštejnů prostřednictvím památek rozličného původu. Další tři části výstavy v přízemí představují výhradně knížecí dary. Obě tato témata ideově propojuje jediná zápůjčka celé výstavy, a to monumentální portrét Jana II. velkoryse zapůjčený Hospitálským řádem sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně. V přízemí se nacházejí exponáty ze 13. až 20. století rozdělené do tří sálů. Reprezentují umělecké řemeslo, sochařství a obrazy. Kvalitu vystavených uměleckých děl dokládá fakt, že mezi nimi najdeme i taková díla, která se nacházejí také v jiných světových muzeích či galeriích, např. v muzeu Louvre, Metropolitním muzeu v New Yorku, Národní galerii ve Washingtonu aj. Tuto skutečnost se podařilo zjistit právě díky této výstavě. Textové panely a popisky ve výstavě jsou ve třech jazykových mutacích – v českém, anglickém a německém jazyce – to proto, aby byla přiblížena také zahraničním návštěvníkům Historické výstavní budovy. V každé části si mohou návštěvníci zapůjčit texty rozšiřující údaje uvedené v popiscích. Pro návštěvníky z řad odborné veřejnosti je pak doporučeno využit česko-německý katalog výstavy. Zájemcům o osobnější výklad nabízíme komentované prohlídky s muzejními lektory nebo specializované prohlídky s autory výstavy. Pro dětské návštěvníky a studentskou mládež se konají samostatné muzejně-pedagogické programy.
Mgr. Lenka Rychtářová, Mgr. Martin Janák
31.3.2017
13.8.2017
březen–srpen
denně
8–18
Martin Janák
janak@szm.cz

Nepovinné přílohy

Katalog výstavy - „Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea“; Letáček „Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea“; Brožurka; Letáčky na přednášky; Omalovánky; Pexeso.
Byl připraven cyklus přednášek Martina Janáka: Osudy darů knížete Jana II. z Lichtenštejna Slezskému zemskému muzeu (26. 4. 2017), Vynikající umělecká díla ze sbírky SZM a jejich protějšky v předních světových muzeích (24. 5.) a Jan II. kníže z Lichtenštejna jako sběratel umění italské renesance (28. 6.). Poslední přednáška je plánována na 19. 7. 2017. Pro veřejnost jsou pořádány komentované prohlídky vedené muzejními lektory a proběhly také specializované komentované prohlídky pro pracovníky Zemského archivu v Opavě (26. 5.) a pro členy Společnosti přátel Itálie (7. 6.). Pracoviště muzejní pedagogiky připravilo edukační program pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a zájemce z řad široké veřejnosti. V rámci oslav Dne dětí připravilo Oddělení ochrany sbírkových předmětů ojedinělou možnost odlévání sádrových kopií medailí, které jsou prezentovány v originálech na výstavě. U příležitosti Muzejní noci 9. 6. 2017 byla obměněna část Obrazárna – na místo maleb z 16. až 18. století byla nově instalována díla z 19. a 20. století.
1. Chystá se příjezd panovníka REGION OPAVSKO | 21.3.2017 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 3 | Autor: (dat) | Téma: Město Opava - Lichtenštejnský kníže se vrací do Opavy; 2. Lichtenštejnský kníže se vrací do Opavy Hospodářské noviny | 22.3.2017 | Rubrika: Události | Strana: 5 | Téma: Město Opava; 3. Zprávy krátce Metro | 22.3.2017 | Rubrika: Domov | Strana: 2 | Autor: ČTK | Téma: Město Opava; 4. Přijede vévoda opavský a krnovský! Lichtenštejnský kníže je nejbohatším monarchou Evropy!blesk.cz | 21.3.2017 | Rubrika: Ostrava | Strana: 0 | Téma: Město Opava; 5. Lichtenštejnský kníže Hans Adam zahájí v Opavě novou výstavu týden.cz | 21.3.2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 0 | Autor: ČTK | Téma: Město Opava; 6. Opava přivítá lichtenštejnského knížete Hanse Adama II., zahájí zde výstavuOpavský a hlučínský deník | 23.3.2017 | Rubrika: Zprávy / Z regionu | Strana: 3 | Autor: JITKA HRUŠKOVÁ | Téma: Město Opava; 7. Lichtenštejnský kníže zahájí v Opavě výstavu o svém předkoviPrávo | 27.3.2017 | Rubrika: Severní Morava a Slezsko | Strana: 15 | Autor: Aleš Honus | Téma: Město Opava; 8. Hans Adam II. je vévoda krnovskýbruntalsky.denik.cz | 24.3.2017 | Rubrika: Moje Bruntálsko | Strana: 0 | Autor: František Kuba | Téma: Město Opava; 9. Slezské zemské muzeum v Opavě představí exponáty z darů knížete Jana II. z Lichtenštejna, ČRo Ostrava | 27.3.2017 | 17:00 | Pořad: Události regionu | Téma: Město Opava; 10. VERNISÁŽ SE BLÍŽÍ.Právo | 28.3.2017 | Rubrika: Severní Morava a Slezsko | Strana: 10 | Autor: (ČTK) | Téma: Město Opava; 11. Unikátní výstava: V Opavě ukážou 250 sto let starých exponátů, které zaplatil kníže z Lichtenštejnablesk.cz | 27.3.2017 | Rubrika: Ostrava | Strana: 0 | Téma: Město Opava; 12. Do Opavy opět zavítá lichtenštejnský knížeTýdeník Opavský a Hlučínský Region | 28.3.2017 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 3 | Autor: JITKA HRUŠKOVÁ | Téma: Město Opava; 13. Opavské muzeum představí dary knížete Jana II. z Lichtenštejnatyden.cz | 28.3.2017 | Rubrika: Ostatní | Strana: 0 | Autor: ČTK | Téma: Město Opava; 14. Vévoda opavský se vrací domů!REGION OPAVSKO | 28.3.2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Téma: Město Opava; 15. Do Opavy přijede lichtenštejnský panovník, Hitrádio Orion | 29.3.2017 | 08:00 | Pořad: Zprávy | Téma: Město Opava; 16. Opavské muzeum představí dary knížete Jana II. z LichtenštejnaMoravskoslezský deník | 30.3.2017 | Rubrika: Zábava/z regionu | Strana: 10 | Autor: (mrš) | Téma: Město Opava; 17. Prague Daily Monitor, Liechtenstein Prince Hans Adam returning to Opava, ČTK , 22 MARCH 2017; 18. A dalších 10 zpráv až do 5. 4. 2017.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru