Muzejní počin roku

Rekonstrukce objektu Kristiánov 52
V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce objektu č. p. 52 na Kristiánově (katastr Bedřichov), tzv. Liščí boudy, památkově chráněné roubenky z 2. poloviny 18. století, kterou má Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ve správě od roku 1963. Jedná se o jediné dochované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov. Cílem rekonstrukce byla zejména obnova památkových hodnot objektu, ale též vytvoření výletního místa, kde návštěvníci najdou pohromadě poučení, zábavu i možnost odpočinku. Objekt byl znovu otevřen v květnu 2017 a nabízí nové interaktivní expozice pro dospělé i děti, naučný okruh po pozůstatcích zaniklých objektů osady (pro děti spojený s hledáním pokladu bájného místního čaroděje), prodej drobného občerstvení i tématických suvenýrů. Nová naučná stezka „Cestou jizerskohorských sklářů“ s 11 soutěžními zastaveními pak návštěvníky zavede až do hlavní budovy muzea v Jablonci nad Nisou.
04/2017
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 369 011
+420 483 369 012
info@msb-jablonec.cz
http://www.msb-jablonec.cz
00079481
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Sklářský domek Kristiánov č.p. 52, tzv. „Liščí bouda“, vznikl společně se sklárnou (kolem r. 1775) původně jako obydlí pro skláře. Později se z něj stala hutní hospoda, kterou po požáru sklárny nahradila vyhledávaná výletní restaurace. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku. Od roku 1963 objekt provozovalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, naposledy jako Památník sklářství v Jizerských horách. Stav roubeného objektu z poslední třetiny 18. století byl havarijní a po mnoha nezbytných dílčích opravách provedených, často ne příliš citlivě, v minulých desetiletích vyžadoval kompletní rekonstrukci. Ta byla zahájena na jaře 2016 a dokončena instalací expozic a slavnostním otevřením pro veřejnost v rámci muzejní noci 20. května 2017. Nevhodný bonský šindel nahradil tradiční štípaný šindel ze smrkového dřeva, z velké části byly vyměněny a vyspraveny také kamenné podezdívky. Dřevokaznými škůdci a také vlivem povětrnostních podmínek poškozená část roubení byla odstraněna a doplněna novými trámy opracovanými tradičním tesařským způsobem, přičemž byl přiznán kontrast mezi původními a obměněnými částmi roubení. Z jižní stěny zmizel novodobý solární panel na výrobu elektřiny, kterou nově pro objekt dodává benzínový agregát skrytý v podzemí. Bylo vybudováno také další technické zázemí – studna pro zásobování objektu vodou a odvod splašků kanalizací do čerpací jímky. To vše umožnilo rozšíření komfortu pro návštěvníky i personál o sociální zařízení (které tu před rekonstrukcí nebylo vůbec žádné) a zavedení prodeje drobného občerstvení. Vznikla i nová zastřešená terasa, která tvarově vychází z podoby dřívějšího seníku, jak byl dochován na dobových fotografiích. Dnes skýtá nejen možnost posedět a odpočívat s výhledem do jizerskohorské krajiny, ale současně chrání vzácné historické sklepení s klenutou žulovou vazbou. Také původní expozice se díky návrhům architektů výrazně obměnila a seznamuje návštěvníky na mnoha haptických modelech s výrobním sortimentem dřívější sklárny i s podobou a historií celé osady. Stěžejním exponátem zůstal trojrozměrný model Kristiánova, který prošel kompletní renovací a získal odlehčený podstavec. Celá expozice má svou barevnou logiku, která je dodržena také v dětské části umístěné v podkroví. Právě podkroví bylo návštěvníkům zpřístupněno úplně poprvé, a hlavně pro děti je tu kromě odpočinkové zóny připraveno skládání modelu jednotlivých objektů bývalé osady z barevných dřevěných kostek. Pokud jsou úspěšné, získají indicie k hledání pokladu bájného čaroděje Tamanna, který najdou na venkovním tzv. malém naučném okruhu po pozůstatcích ostatních zaniklých objektů osady. Tam se seznámí nejen s jejich přesným umístěním a rozlohou, ale také si s využitím QR kódů mohou prohlédnout jejich historickou podobu. „Velká“ naučná stezka Cestou jizerskohorských sklářů spojená se soutěží o exkluzivní ceny pak zavede zájemce z Kristiánova přes 11 zastavení až k hlavní budově muzea v Jablonci nad Nisou (nebo naopak). Celkové náklady na rekonstrukci, včetně expozic, dosáhly cca 11 mil. Kč a byly financovány z dotace Ministerstva kultury ČR. Naučná stezka byla realizována díky finančnímu daru Georga J. Riedela, potomka zakladatelů místní sklárny. Provoz objektu bude i nadále pouze sezónní (od května do října).


Uveďte prosím přímý kontakt:
Ing. Milada Valečková
+420 483 369 010
milada.valeckova@msb-jablonec.cz

Nepovinné přílohy

Stavební část rekonstrukce: Autor projektu: Atelier 4, s.r.o. Jablonec nad Nisou; (Ing. Arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka) Realizace: GEMA ART GROUP Praha; Technický dozor: Ing. Jan Hájek. Expozice Sklářská osada Kristiánov: Ideová koncepce: PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková, MgA. Adam Šimeček, MgA. Roman Kvita Scénář, texty: PhDr. Petr Nový Scénografie: MgA. Roman Kvita Grafické řešení: David Matura
Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru