Muzejní výstava roku

Svatopluk Král: Hra (s) technikou
Výstava je věnována Svatopluku Královi, významné osobnosti českého průmyslového designu, jehož práce jsou zastoupeny ve sbírkách muzea. Představuje pozoruhodnou tvorbu tohoto průkopníka moderního designu obráběcích strojů, svébytného a mezinárodně uznávaného výtvarníka a autora kinetických hraček pro zdravé i hendikepované děti. Jedná se o první retrospektivní prezentací Královy tvorby i jeho důležitých životních momentů. Od čtyřicátých do počátku devadesátých let minulého století pracoval jako konstruktér a designér obráběcích strojů. Výstava prezentuje jeho racionální designérská řešení strojírenské techniky, formálně se projevujícího hranatými tvary, i pozoruhodné, invenční futurologické studie v tomtéž oboru. Představuje ho také jako experimentálního malíře i autora pozoruhodných kinetických objektů a hraček, jejichž výrobě se věnoval od sedmdesátých let. Některé z kinetických hraček si návštěvníci mohou ve výstavě vyzkoušet.
13/2017
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky


Povinné přílohy

První retrospektivní výstava představující výraznou osobnost zakladatelské generace českého průmyslového designu Svatopluka Krále. Ze začínajícího konstruktéra vývojového pracoviště Spojených továren na obráběcí stroje, později Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO), se kolem roku 1960 vyprofiloval jako specialista na tvarové řešení strojírenské techniky s celostátní působností. Patří mezi průkopníky racionálního tvarového řešení a ergonomicky promyšleného uspořádání nových, často automatizovaných strojů– a to nejen v domácím kontextu. V sedmdesátých a osmdesátých letech projevil tvůrčí invenci nejen ve futurologických studiích strojů, ale i v malířské tvorbě, a především v autorských prototypech kinetických hraček. Právě na ně se po zrušení designérského pracoviště VÚOSO počátkem devadesátých let výhradně soustředil. V této souvislosti se zabýval problematikou rehabilitace a integrace tělesně, mentálně i kombinovaně postižených dětí. Navázal úzký kontakt s Národním technickým muzeem, a do sbírky průmyslového designu daroval postupně více než sto modelů a autorských prototypů. Jejich výběr i výběr z bohaté doprovodné dokumentace přibližuje důležité momenty Královy tvorby i života. Funkci některých z kinetických hraček si mohou návštěvníci výstavy vyzkoušet. Letos jedenadevadesátiletý Král má na kontě desítky domácích i zahraničních ocenění, patentů, průmyslových a užitných vzorů, ale i loňské čestné občanství Prahy 8. Dosud neztratil humor ani tvůrčí elán, což připomíná i poslední část výstavy. Reprízy výstavy jsou v jednání. Monografie Svatopluka Krále autorů Jiřího Huláka a Johanny Pauly, kterou letos vydá Národní technické muzeum, bude obsahovat i stručný katalog výstavy. Významným podnětem pro nominaci výstavy je i značný zájem médií a veřejnosti.
Jiří Hulák
22.2.2017
1.10.2017
únor–říjen
úterý–neděle
úterý–pátek 9:00–17:30, sobota–neděle (vč. svátků) 10:00–18:00
Jiří Hulák
jiri.hulak@ntm.cz

Nepovinné přílohy

Využití architektonického řešení a části výstavního fundusu Malé galerie expozice Architektura, stavitelství, design.
Jiří Hulák, Blanka Kreibichová, Jan Duspěva, aranže Irena Cudlínová, Hana Patočková
ViaGaudium s. r. o. (Adéla Valha Vorbová)
Komentované prohlídky – 2x v září 2017
Hra (s) technikou - Svatopluk Král. http://www.techmagazin.cz/novinka/1563. Publikováno 22. 2. 2017. Lucie Nohejlová: Svatopluk Král – hra (s) technikou. http://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/svatopluk-kral-hra-s-technikou Výstava v NTM nabídne Králův design strojů i kinetické hračky. http://www.sberatel.info/vystava-v-ntm-nabidne-kraluv-design-stroju-i-kineticke-hracky/ Blanka Kovaříková: Hračičkář změnil vzhled továren. Magazín Právo 2. 6. 2017, s. 17–19. Český rozhlas – Tipy na víkend. http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/1701741 Rozhovor s kurátorem výstavy Jiřím Hulákem (moderoval Václav Žmolík). Odpoledne s Dvojkou, ČRo2, 28. 2. 2017, 13:00.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru