Muzejní výstava roku

Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně
Stěžejní výstava NTM roku 2017 let vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou. Seznamuje návštěvníka s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Vysvětluje, jak lidé pomocí přístrojů posouvají omezení svého těla, co a jak je možné plnohodnotně či částečně v lidském těle nahradit a k jakým úspěchům v posledních desetiletích díky spolupráci odborníků z oblasti lékařství, elektroniky, kybernetiky, mechaniky, statiky či designu a na základě využití moderních technologií a materiálů došlo. Návštěvníci mohou porovnat současné možnosti s historií oboru i poznat jeho další směřování. Na přípravě výstavy se podílely desítky špičkových odborníků z jednotlivých představených oborů.
20/2017
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky


Povinné přílohy

Stěžejní výstava Národního technického muzea roku 2017, která vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou, je věnována historii i současnosti protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Je tedy věnována oboru, jenž má velký rozsah a který propojuje mnoho oblastí a profesí a současně se s ním, i když třeba jen v omezené formě, setká každý z nás. Výstava je pro NTM v několika směrech výjimečným projektem. Autorský tým musel koordinovat spolupráci velkého množství elitních odborníků ze zdravotnictví. Současně bylo na výstavu vypůjčeno stovky předmětů od 60 subjektů, často z nemuzejního prostředí. Díky tomuto projektu také založilo NTM sbírku zdravotnické techniky. Výstavu uvádí časová osa, která dokládá, kdy člověk poprvé dokázal nahradit konkrétní část lidského těla. Výstava pak ve dvanácti sekcích srozumitelnou formou prezentuje celé spektrum funkčních i estetických náhrad lidského těla od protéz končetin, zubních, cévních či prsních implantátů přes náhrady funkce ledvin, jater, slinivky, srdce či plic, po nervovou stimulaci či kompenzaci hlasu, sluchu a zraku. Návštěvníci zde uvidí historická sluchadla i nejnovější kochleární implantáty nahrazující sluch, experimentální srdeční čerpadlo ze 70. let 20. století i současná „umělá srdce“, dřevěné končetiny i současné bionické protézy, umělou ledvinu, která zachraňovala životy pacientům v Praze 50. let 20. století i nejnovější dialyzační přístroje, schopné zčásti nahradit funkci ledvin i jater. Výstava je z velké míry komplexní a zachycuje vývoj oboru v celé jeho šíři. Při její prohlídce je možné porovnat současné veliké pokroky oboru s jeho historií a poznat jeho další směřování. Výstava má velký vzdělávací potenciál. Nacházejí se zde interaktivní pomůcky, především v části věnované očím. Pravidelně se uskutečňují komentované prohlídky pro návštěvníky i programy pro školy, které tento potenciál dále rozvíjejí. Na výstavu navazuje také další doprovodný program.
Šimon Krýsl (NLK), Jitka Holasová (NTM), Vlasta Helekalová (UK), Veronika Löblová (NLK), Michaela Lindová (NLK)
10.5.2017
4.3.2018
celoročně
úterý–neděle
úterý–pátek 9:00–17:30, sobota–neděle (vč. svátků) 10:00–18:00
Mgr. Hynek Stříteský
hynek.stritesky@ntm.cz

Nepovinné přílohy

Vladimír Kosík, Studio A91
Petr Liška, ViaGaudium, s. r. o.
Katalog k výstavě, pracovní listy, leták.
K výstavě vznikl soubor doprovodných aktivit, který rozvíjí edukační záměr výstavy. Některé části výstavy jsou díky jejich tématu na pochopení poměrně náročné, proto je prohlídka výstavy s lektorem přínosná. Každý víkend a při dalších vhodných příležitostech se konají pravidelné komentované prohlídky výstavy pro zájemce z řad návštěvníků muzea. Připraveny jsou programy pro všechny stupně škol. Jedná se komentované prohlídky výstavy doplněné o edukační aktivity. Od září 2017 jsou vedeny edukační programy založené na práci s pracovními listy a praktickými činnostmi ve vzdělávacím koutku výstavy. Zvláštní pozornost je věnována návštěvám zdravotnických středních škol a návštěvám žákům s hendikepem. Na výstavu navazuje doprovodný program ve formě akcí a přednášek. 24. 6. 2017 se uskutečnil Den zdraví v NTM ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou s tématem prevence. Na září 2017 připravujeme doprovodnou akci věnovanou tématu kompenzací sluchových vad. V rámci dalších připravovaných akcí - přednášek k výstavě vystoupí osoby, které jsou dobrým příkladem úspěšného života lidí s protetickými náhradami.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru