Muzejní výstava roku

Středověké Ústí / Medieval Ústí
Výstava Středověké Ústí v mnoha směrech částečně nahrazuje chybějící expozici. Návštěvníci muzea se často ptali na starší dějiny svého města, takže tato výstava vznikla i s ohledem na jejich přání. Výstava představuje čtyři témata vztahující se k pozdnímu středověku v Ústí a jeho okolí. Prvním tématem je město – jeho vznik, funkce a vývoj. Druhým tématem je zaniklý kostel sv. Materny, ke kterému náležel nejdéle fungující ústecký hřbitov, a který upadl v zapomnění. Třetí téma představují hrady a poslední husitská bitva Na Běhání a její dopad na dějiny a život města. Interaktivním způsobem je téma středověkého města představeno dětem.
30/2017
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
http://www.muzeumusti.cz
00361321
Statutární město Ústí nad Labem


Povinné přílohy

Výstava Středověké Ústí vznikla na přání návštěvníků, kteří v muzeu postrádali prezentaci starších dějin města. Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí. Každá z pěti místností je pojata jinak a zavede návštěvníka do jiného prostředí. Nejdříve vstoupí do srdce města, tedy na náměstí, tržiště. Zde se během trhů nabízelo rozličné zboží k prodeji, severní frontu náměstí tvořily nejlukrativnější parcely ve městě a archeologické výzkumy v těchto místech odkrývají zajímavé terénní situace i nálezy. K vidění je unikátní svatební pohár, originální pečetě z listin ze 14. až 16. století či model náměstí z počátku 20. století. Z tržiště zamíří do kostela sv. Materny. Ten stával na Lidickém náměstí a v muzejních sbírkách se bezprostředně před jeho demolicí v roce 1895 ocitla velká část jeho vnitřního vybavení. Třetí místnost představuje hrady. V okolí Ústí jich stálo několik, některé se dochovaly alespoň v ruinách (Střekov či Blansko), o některých netušíme téměř nic. Čtvrtá místnost vzpomíná legendární bitvu Na Běhání, při níž husité na hlavu porazili saské vojsko vedené Bosem z Fictumu a následně dobyli Ústí, které v panice opouštěli jeho obyvatelé. Poslední místnost výstavy je určená především dětem. Najdou tu velkoformátový plán Ústí, dřevěné modely čtyř městských bran a třech kostelů, které ve středověku k městu patřily. Součástí této „stavebnice“ je i množství kostek a figurek vojáků či měšťanů. Děti si můžou postavit vlastní středověké Ústí, obléhat ho husitskými vojsky a třeba změnit historické události. Kdo by si chtěl zkusit roli husity na vlastní kůži, může obléknout dobovou zbroj. Výstava je originálně architektonicky pojatá a představuje sbírkové předměty z několika muzejních podsbírek. Výběrem témat a zajímavých exponátů je pro návštěvníky velmi dobře uchopitelná. Mezi malými i dospělými návštěvníky je oblíbená herna, kam se někteří opětovně vrací při každé návštěvě muzea.
Eliška Wiesnerová
Muzeum města Ústí nad Labem
Oldřich Dvořák a kolektiv zaměstnanců muzea
7.4.2017
31.12.2017
04/17 – 12/17
út–ne
9–18
Eliška Wiesnerová
wiesnerova@muzeumusti.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Petermann
Tomáš Petermann, Eliška Wiesnerová
Vladimír Cettl, Tomáš Petermann
plakát, propagační skládačka v českém a německém jazyce, dětský průvodce výstavou, plakát na muzejní noc, plakát na Den archeologie, plakát na komentovanou prohlídku výstavy, plakát k akci Strašidla v muzeu
Téměř každý měsíc probíhá komentovaná prohlídka pro širokou veřejnost, kterou vede kurátorka výstavy. Dne 9. června proběhla muzejní noc, jež se nesla ve středověkém duchu. Vchod do muzea bránili bojovníci se dvěma husitskými vozy. V atriu muzea rozbili své stánky středověcí řemeslníci (hrnčíř, švec, kuchařka), tančilo se, hodovalo a hrála středověká hudba. Uvnitř budovy se návštěvníci seznámili s dalšími řemesly, léčbou pijavicemi, výrobou papíru, vyzkoušeli si ražbu mincí. Návštěvnost byla přes osm set lidí. Na Dny evropského kulturního dědictví 9. a 10. září připravilo oddělení muzejní pedagogiky kostýmované komentované prohlídky výstavou obohacené scénkami a živými obrazy. Dne 21. října se téma středověku objevilo i na Mezinárodní den archeologie. Na návštěvníky čekalo dobové ležení, rytířské souboje, přednáška o hradech a husitství, dílna a komentované prohlídky. Středověkem se inspirují i letošní Strašidla v muzeu, která se budou konat 11. listopadu 2017.
Mravence po čtyřech letech v muzeu střídají hradby a husité. ÚD, 14. 3. 2017 http://ustecky.denik.cz/zpravyregion/foto-mravence-po-ctyrech-letech-v-muzeu-stridaji-hradby-a-husite-20170314.html / Ústecké muzeum se novými výstavami ponořilo do středověku. Týden.cz, 7. 4. 2017 http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/ustecke-muzeum-se-novymi-vystavami-ponorilo-do-stredoveku_424828.html / Unikátní výstava o středověkém Ústí zaplnila pět celých místností. ÚD 29. 4. 2017, č. 100, s. 5 http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-unikatni-vystava-o-stredovekem-usti-zaplnila-pet-celych-mistnosti-20170507.html / Středověké město Ústí nad Labem. Kultura21.cz, 13. 5. 2017, http://www.kultura21.cz/historie/16260-stredoveke-mesto-usti-nad-labem-vystava / Muzeum láká na komentovanou prohlídku výstavy „Středověké Ústí“. Litomericko24.cz, 15. 5. 2017, http://litomericko24.cz/2017/05/15/muzeum-laka-na-komentovanou-prohlidku-vystavy-stredoveke-usti/ / Muzejní noc Ústí nad Labem se v pátek díky Muzejní noci vrátí do středověku. Litomericko24.cz, 6. 6. 2017, http://litomericko24.cz/2017/06/06/usti-nad-labem-se-v-patek-diky-muzejni-noci-vrati-do-stredoveku/ / V muzeu obléknete husitskou zbroj. ÚD 8. 6. 2017, č. 132, s. 2 http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-muzeu-obleknete-husitskou-zbroj-20170608.html / Dny evropského dědictví Ústecké muzeum o víkendu zve na Středověké rejdění. Litomericko24.cz, 8. 9. 2017, http://litomericko24.cz/2017/09/08/ustecke-muzeum-o-vikendu-zve-na-stredoveke-rejdeni/ / Den archeologie Ústecké muzeum Den archeologie v sobotu oslaví zábavou pro celou rodinu. Litomericko24.cz, 18. 10. 2017, http://litomericko24.cz/2017/10/18/ustecke-muzeum-den-archeologie-v-sobotu-oslavi-zabavou-pro-celou-rodinu/

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru