Muzejní počin roku

Revitalizace expozic Stará škola a Informatorium a vstupního prostoru do muzea / Revitalization of the exhibition The Old School and Informatorium and entrance to the museum
Přihlášený soutěžní projekt představuje dva sály stálé expozice Muzea Jana Amose Komenského v Uh. Brodě a vstupní prostor do muzejních expozic, které byly vybudovány v termínu od září 2016 do března 2017. Vstupní prostor je navržen tak, aby splňoval požadavky moderního technicko-provozního zázemí a v návaznosti na současné požadavky a nároky svým pojetím splňoval úlohu důstojného vstupního prostoru celé expozice muzea. Část expozice nazvaná Stará škola je postavena na záměru přiblížit návštěvníkům historii a vývoj v oblasti školní výuky na základě myšlenek Jana Amose Komenského, které byly formulovány veřejnosti v nejznámější jazykové učebnici Orbis sensualium pictus. Část navazující na expozici Stará škola nese název Informatorium, který je použit ve smyslu Komenského pojetí o něčem podávat výklad či vyučovat nebo dávat ponaučení. Celý prostor je pojat jako moderní výukový prostor, kde jsou podle moderních principů muzejní pedagogiky formou her a výkladů pořádány výukové programy, přednášky, videoprojekce a další ukázky z muzeologické činnosti. Tematicky jsou tyto programy zaměřeny zejména na návštěvníky z řad školní mládeže a je zde tak v praxi naplňována myšlenka Komenského o podpoře samostatného a aktivního přístupu k získávání vědomostí a rozvoji myšlení.
34/2017
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
+420 572 632 288, +420 572 632 289
+420 572 634 078
muzeum@mjakub.cz
00092142
Ministerstvo kultury České republiky


Povinné přílohy

Přihlášený soutěžní projekt představuje dva sály stálé expozice Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a vstupní prostor do muzejních expozic, které byly vybudovány v termínu od září 2016 do března 2017. Vstupní prostor je navržen tak, aby splňoval požadavky moderního technicko-provozního zázemí a v návaznosti na současné muzejní požadavky plnil úlohu důstojného vstupního prostoru do celé expozice muzea. Oba nově koncipované sály s novými expozicemi Stará škola a Informatorium nahrazují dosavadní součásti staré expozice Stará škola a Nová škola budované v letech 1991–1992. Oba sály již nesplňovaly požadavek moderního pojetí prezentace vystavovaných exponátů. Současně muzeum postrádalo moderní prostor, v němž by byly naplňovány nové požadavky na interaktivní vzdělávání mládeže pomocí zábavné formy výukového programu, který by naplňoval zásady vzdělávání zábavnou formou podle Komenského pojetí pedagogické činnosti. Z důvodu značně zastaralé koncepce původního rozvržení expozičních sálů, které byly budovány již v 90. letech minulého století, bylo rozhodnuto o jejich přebudování v duchu moderní expozice splňující požadavek interaktivního zapojení návštěvníka do procesu získávání vědomostí o době Komenského a seznámení se s rozvojem vědy v 17. století. Současně je zde naplněn i záměr výuky a získávání poznatků podle moderních principů muzejní pedagogiky, jež je zde uplatněn formou her, výkladů, výukových programů, přednášek, videoprojekcí a dalších ukázek z muzeologické činnosti. Vybudováním sálů Stará škola a Informatorium je tak plněn i požadavek aplikovat moderní technologie v muzejní práci s návštěvníkem a představit muzeum jako místo celoživotního vzdělávání za pomocí moderních technologií počátku 21. století. Podáním přihlášky do soutěže Gloria Musaealis chce tým řešitelů nabídnout do soutěže počin, který představuje netradiční pojetí muzejní činnosti, kdy se za pomocí nových technologií vzájemně propojuje snaha po prezentaci historických artefaktů kulturního dědictví s principy muzejní pedagogiky a muzeologie.


Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
+420 725 099 160
vaskovych@mjakub.cz

Nepovinné přílohy

Alexandra Haluzová, Jan Gazdík, Radek Tomeček, Alexandra Zpurná
Fotogalerie

Vstupní prostor do expozice Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
Pracoviště pokladních a průvodců ve vstupu do expozice muzea
Část expozice – Stará škola
Část expozice – Stará škola
Expoziční vitrína v podobě okna ve Staré škole
Expoziční vitrína v podobě okna ve Staré škole
Část expozice – Informatorium
Část expozice – Informatorium
Nástěnná vitrína v expozici Informatorium
Výukové dioráma – Živočišná říše ČR v sále Informatoria

Videodokumentace

nahoru