Muzejní výstava roku

200 let poštovní schránky / 200 years of postbox
200. výročí zavedení sběrných listovních schránek v rakouské monarchii (1. 6. 1817) si Poštovní muzeum (PM) připomíná výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, ježse za těch 200 let používaly v českých zemích. Představeny jsou nejen všechny druhy statických schránek, ale také těch mobilních na dopravních prostředcích (poštovních hipomobilních vozech, vlakových poštách, poštovních autobusech a tramvajích), nechybí ani schránky specializované (domovní, dodávací, poštovní přihrádky) a pro zvláštní zásilky (obchodní vzorky, potrubní a leteckou poštu). Výstava kombinuje atraktivní obrazový materiál se zajímavými a vzájemně provázanými texty, doplněnými množstvím jedinečných trojrozměrných exponátů ze Sbírky PM. Obrazové a textové materiály pochází jednak se Sbírky PM, jednak z několika desítek paměťových institucí z ČR i zahraničí.
38/2017
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
+420 954 400 388
postovni.muzeum@cpost.cz
http://www.postovnimuzeum.cz
47114983
Česká pošta, s. p.


Povinné přílohy

Poštovní schránky byly poprvé rozmístěny v Paříži roku 1653. V hlavním městě rakouského mocnářství Vídni se údajně objevily roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. V návaznosti na to bylo nařízeno, aby u každého poštovního úřadu byla od 1. června téhož roku umístěna alespoň jedna schránka. A právě toto kulaté výročí si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, jež se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se v uplynulých 200 letech v českých zemích používaly. Kromě těch „klasických“ listovních, jež se v minulosti provozovaly jak ve statickém, tak i mobilním provedení, jsou představeny i různé specializované druhy schránek jako např. domovní, doručovací či odkládací. Nechybí však ani schránky pro zvláštní zásilky, tj. obchodní vzorky a tiskopisy, potrubní i leteckou poštu. Návštěvníci si tak mohou vytvořit celkovou představu o vzniku, vývoji a rozmanitosti těchto jedinečných předmětů naší každodennosti. Zjistí tak, kdo schránky konstruoval, jak se vyvíjely jejich velikosti, tvary i barevné provedení, co bylo příčinou jejich uctívání či naopak poškozování a mnoho dalších neznámých skutečností. To vše se dozví nejen prostřednictvím atraktivního obrazového materiálu doprovozeného zajímavými a vzájemně provázanými texty umístěnými na 26 panelech, ale i skrze téměř 50 jedinečných trojrozměrných exponátů ze Sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem 24 velkoformátových fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Součástí instalace je dětský koutek v podobě schránky s interaktivními prvky. Výstavu doprovázejí akce pro děti a dospělé.
PhDr. Jan Kramář
Vetamber, spol. s r. o.
11.10.2017
25.2.2018
říjen–únor
út–ne
9–17
PhDr. Jan Kramář
kramar.jan@cpost.cz

Nepovinné přílohy

Karel Schingler, Adriatic graphic design, s. r. o.
MgA. Denisa Sedláková, Poštovní muzeum
Bohumír Golda, Martin Chocholatý, Růžolící chrochtík, spol. s r. o.
1. plakát výstavy B1, A4; 2. venkovní bannery; 3. leták výstavy s rozvrhem doprovodných akcí; 4. pozvánka na vernisáž; 5. tisková zpráva; 6. pracovní sešit; 7. doprovodná publikace k výstavě; 8. příležitostná poštovní dopisnice; 9. příležitostné poštovní razítko; 10. nástěnný kalendář na rok 2017.
Příležitostná poštovní přepážka – 14. 10. 2017, 9–15 hod. Používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice k výstavě / Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Dne české filatelie – 7. 11. 2017, 10,30–11,30 hod. Prohlídka s PhDr. Janem Kramářem, autorem výstavy / Klíče ke schránkám – 17. 11. 2017, 10–17 hod. Výtvarná dílna pro děti všeho věku / Vánoční (d)opisování – 9. 12. 2017, 10–17 hod. Výtvarná dílna pro děti i rodiče s vánoční tematikou / Komentovaná prohlídka výstavy – 16. 1. 2018, 15–16,30 hod. Prohlídka s PhDr. Janem Kramářem, autorem výstavy / Poštovní schránky ve světě – 23. 1. 2018, 17–18 hod. Povídání s Evženem Janouškem, autorem fotografií poštovních schránek / Prázdninové výtvarné dílny – 2. 2. 2018 10–17 hod. Pololetní prázdninový program pro děti / Doprovodné akce pro školy: Pohledem pohlednice, cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, ZUŠ, zájmové kroužky, délka programu: 1 hodina / Svištíme poštovním metrem, cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ, ZUŠ, zájmové kroužky, délka programu: 1 hodina / Žlutá, modrá, oranžová, cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, ZUŠ, zájmové kroužky, délka programu: 1,5 hodina / Od kamene k laminátu, cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, ZUŠ, SOŠ, SŠ, zájmové kroužky, célka programu: 1,5 hodina. Doprovodné akce pro školy připravuje a vede MgA. Denisa Sedláková. Termíny konání akcí jsou určovány po vzájemné domluvě.
Rozhovory o výstavě pro rozhlas: ČRo 1 (Eva Reilichová, 9. 10. 2017, předtočený rozhovor); ČRo 2 (Veronika Bendová, 9. 10. 2017, 14:30, přímý vstup); ČRo 1 (Host Lucie Výborné, 11. 10. 2017, 9-10 hod., přímý vstup); ČRo 2 – zahraniční vysílání (10. 10. 2017, předtočený rozhovor); ČRo Vltava (pořad Art Café, 20. 10. 2017, 17:15, přímý vstup) ; Rádio Proglas (předtočený rozhovor s Marcelou Kopeckou, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2017-11-15-09-30-00/); Rádio Petrov (předtočený rozhovor s Monikou Šuslíkovou). Rozhovory o výstavě pro TV: ČT 1 (Dobré ráno, 10. 10. 2017, 8:20, přímý vstup); ČT 1 (Z metropole, 10. 10. 2017, předtočený rozhovor); TV Praha (10. 10. 2017, předtočený rozhovor); ČT Art (Události v kultuře, 10. 10. 2017, předtočený rozhovor); ČT 1 (předtočený rozhovor s Josefem Maršálem pro Toulavou kameru); Tištěná a internetová periodika: Reportáž Ivy Špačkové z Hospodářských novin o výstavě a dějinách poštovní schránky https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/postovni-schanka-historie/r~b67cd7ecaa9c11e7a8460025900fea04/?_ga=2.47881826.439713800.1507649126-923729506.1482140962; Lidé si jí váží velice (rozhovor o výstavě). In: Respekt, č. 43/2017 z 23. 10. 2017, s. 64.

Fotogalerie

Poutače na výstavu nad vchodem do Poštovního muzea, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Úvodní část výstavy věnovaná nejstarším poštovním schránkám v rakouské monarchii, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Úvodní část výstavy věnovaná nejstarším poštovním schránkám v rakouské monarchii, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Úvodní část výstavy věnovaná nejstarším poštovním schránkám v rakouské monarchii, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Část výstavy věnována poštovním schránkám meziválečné a poválečné ČSR, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Část výstavy věnována poštovním schránkám v letech 1963-2017, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Dětský koutek v podobě prvorepublikové poštovní schránky, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Vnitřní podoba dětského koutku uzpůsobená pro interaktivní doprovodné akce, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Část výstavy věnovaná mobilním poštovním schránkám v českých zemích, foto Martin Říha, 23. 11. 2017
Část výstavy věnovaná zvláštním druhům poštovních schránek – na ukázky zboží, leteckou i potrubní poštu, foto Martin Říha, 23. 11. 2017

Videodokumentace

nahoru