Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
8/2014Oblastní galerie Liberec, p. o.Lázně – nové sídlo Oblastní galerie LiberecDetail
21/2014Technické muzeum v BrněVelká válka 1914–1918Detail
22/2014Vlastivědné muzeum ve SlanémRehabilitace osobnosti Jana ZachaDetail
24/2014Regionální muzeum v Litomyšli, p.o.Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v LitomyšliDetail
50/2014Muzeum Středních Brd a obec NevřeňCentrum Caolinum v Nevřeni Detail
52/2014Muzeum Novojičínska, p. o., a Kulturní centrum Bílovec, p. o.Rekonstrukce muzea v BílovciDetail
53/2014Muzeum Hlučínska, p. o. Kdo jsou lidé na HlučínskuDetail
54/2014Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u PrahyDetail
82/2014Muzeum Podblanicka, p. o.Kraj tónů. Expoziční obnova zámku Růžkovy LhoticeDetail
nahoru