Muzejní publikace roku

Soutěžním projektem může být jakákoli původní publikace, včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tematicky čerpající ze sbírky muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, která je určena pro veřejnost a která byla vydána od 1. ledna 2016 – 28. února 2017.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
16/2017Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském BroděŘemeslo jak vyšitéDetail
23/2017Památník národního písemnictvíNejkrásnější české knihy roku 2016 / The Most Beautiful Czech Books 2016Detail
24/2017Památník národního písemnictvíXV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017. Přehlídka současné tvorby 2015–2017 / Fifteenth Triennial of Czech Ex Libris Chrudim 2017. An Exhibition of Contemporary Works 2015–2017Detail
33/2017Oblastní muzeum v LitoměřicíchKatalog výstavy Tajemství barokní knihy / The Catalogue of the Exhibition – The Mystery of the Baroque bookDetail
37/2017Památník národního písemnictví Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu / The Experience of Exile. The destinies of exiles from the territory of the former Russian empire in interwar CzechoslovakiaDetail
39/2017Technické muzeum v BrněUmění emailu / Technika smaltu The Art of Enamelling / The Enamelling Technique Detail
41/2017Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizaceŠumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší / Šumperk´s Sanatorium – Hope, Mission, Love... for thousands of soulsDetail
42/2017Městské muzeum Polná, příspěvková organizaceJan Adolf Vítek (1899–1950)Detail
43/2017Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum200 let poštovní schránky / 200 years of postboxDetail
46/2017Muzeum v Bruntále, příspěvková organizaceOdborná publikace – Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále / Treatise – Revers glass paintings in the collection of the Museum in BruntálDetail
nahoru